Wat is het?

Het kan zijn dat u een onveilige verkeerssituatie ziet. Bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt of een onoverzichtelijke oversteekplaats. Of u vindt dat uw straat of wijk een 30 km/u-gebied moet worden.

Veelgestelde verkeersvragen

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig vindt. Geef daarbij de volgende informatie:

  • precieze locatie
  • reden van uw melding

Mogelijk vindt u dat de gemeente uw straat of wijk als 30 km/u-gebied moet aanwijzen. Vraag dit dan samen met uw buren aan.

Naast de gemeente zijn er ook andere wegbeheerders binnen de gemeentegrenzen. Denk hierbij aan Rijkswaterstaat en de Provincie. Snelheidsremmende maatregelen op deze wegen worden getroffen door deze wegbeheerders. Natuurlijk kunt u het aan de gemeente vragen als u niet zeker bent wie de wegbeheerder is.

Hoe lang duurt het?

De medewerkers van de gemeente zijn niet altijd in staat om binnen een paar dagen te beantwoorden. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken, want uw verzoek word altijd behandeld en u ontvangt altijd een terugkoppeling.

Extra informatie

Om de veiligheid van het verkeer binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl(externe link)

Leest u eerst de Veelgestelde verkeersvragen hier vindt u misschien al een antwoord op uw vraag.

WS-2095 Verkeersmelding zonder DigiD

DigiD linkWS-2095-1 Verkeersmelding met DigiD

Heeft deze informatie u geholpen?