Wat is het?

Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u:

 • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten),
 • bouwwerken plaatst,
 • fietstochten of evenementen organiseert.

U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

Waar moet ik ontheffing aanvragen?

 • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
 • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
 • voor andere openbare wegen: de gemeente
 • voor eisen aan voertuigen: de RDW

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs

Wat moet ik doen?

Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente vallen dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
 • reden en noodzaak van de ontheffing

Wat kost het?

€ 49,90 (2021)

Legesverordening Wassenaar

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

De gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl

PU-2063-1 Aanvraagformulier ontheffing artikel 87 RVV voor particulieren en bedrijven met DigiD

PU-2063-2 Aanvraagformulier ontheffing artikel 87 RVV voor bedrijven met eHerkenning

Heeft deze informatie u geholpen?