Het drukke (vracht)autoverkeer is een veel besproken onderwerp in de Wassenaarse samenleving en de meningen over oorzaken en oplossingen lopen hierover uiteen. Om tot gedegen en gedragen oplossingsrichtingen te komen, heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV in opdracht van de gemeente een verkeersonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is bedoeld om de ervaren verkeersdrukte en de hoeveelheid doorgaand verkeer te objectiveren en meer in overeenstemming te brengen met de draagkracht van het Wassenaarse wegennet. 

Participatie

Het verkeersonderzoek is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. Hiervoor is een werkgroep geformeerd waaraan namens de inwoners en ondernemers Keer Verkeer, Ondernemend Wassenaar, Vrienden van Wassenaar, Fietsersbond en de hulpdiensten hebben deelgenomen. Met een webinar en een online enquête zijn alle inwoners direct betrokken bij het onderzoek. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat we met een nieuwe visie voor het gebruik van onze gezamenlijke openbare ruimte komen en de plaats die de verschillende verkeersdeelnemers daarin innemen. De uitvoering van een aantal verkeersmaatregelen en eventuele nieuwe inrichting zal over een langere periode zijn beslag gaan krijgen.

Terugkoppeling resultaten

Op maandagavond 5 juli presenteerde de gemeente in de Warenar de resultaten van het verkeersonderzoek aan de inwoners van Wassenaar. Met het onderzoek heeft de gemeente meer inzicht gekregen in de verkeerssituatie in Wassenaar en welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren.

U kunt de bijeenkomst terugkijken via de link hieronder.   

Terugkijken bijeenkomst

Webinar

Op 25 november 2020 organiseerde de gemeente een webinar over het verkeer in Wassenaar. Tijdens dit webinar werden de kijkers bijgepraat over het verkeersonderzoek en gaf hoogleraar Marco te Brömmelstroet een andere kijk op het verkeer in Wassenaar. 

Kijk het webinar terug

Bekijk de interactieve kaart