In 2020 is de gemeente gestart met een verkeersonderzoek naar ongewenst verkeer in Wassenaar. Het onderzoek is in twee fasen verdeeld:

  1. Onderzoek en analyse knelpunten. Het eerder voorgestelde kentekenonderzoek heeft vanwege de coronamaatregelen niet plaats gevonden. In plaats daarvan worden de knelpunten geanalyseerd op basis van ‘floating car data’ (TomTom data) uit november 2019, de interactieve kaart waar inwoners hun knelpunten in het verkeer hebben aangegeven en een schouw van de wegen.
  2. Onderzoek mogelijke oplossingen. Op basis van de analyse worden in samenwerking met een klankbordgroep mogelijke oplossingen uitgewerkt.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat we met een nieuwe visie voor het gebruik van onze gezamenlijke openbare ruimte komen en de plaats die de verschillende verkeersdeelnemers daarin innemen. De uitvoering van een aantal verkeersmaatregelen en eventuele nieuwe inrichting zal over een langere periode zijn beslag gaan krijgen.

Webinar

Op 25 november 2020 organiseerde de gemeente een webinar over het verkeer in Wassenaar. Tijdens dit webinar werden de kijkers bijgepraat over het verkeersonderzoek en gaf hoogleraar Marco te Brömmelstroet een andere kijk op het verkeer in Wassenaar. 

Kijk het webinar terug

 

Bekijk de interactieve kaart