Wat is het?

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor de door u gemaakte kosten als de oorzaak op gemeentegrond ligt. Als de oorzaak op uw grond ligt, dan moet u het probleem oplossen en de kosten betalen.

Laat eerst onderzoeken waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen onder het product Riool tekeningen

Wat moet ik doen?

Voor een betere en snellere beoordeling vraagt de gemeente in ieder geval:

•          Een omschrijving van de gebeurtenis (plaats, datum en tijd).

•          Eventuele foto's van de gebeurtenis. Deze kunnen als bijlage toegevoegd worden. Houdt deze digitaal gereed.

•          Factuur van de gemaakte kosten van de aannemer. Houdt deze digitaal gereed.

•          Contactgegevens van de specialist(en), in het geval u die heeft ingeschakeld.

Let op:

•          De behandeling van de ingevoerde gegevens houdt vooralsnog geen erkenning van aansprakelijkheid van de gemeente in.

•          De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Indien dit het geval is, krijgt u binnen 2 weken bericht.

Hoe lang duurt het?

Behandelingstermijn van 8 weken.

Direct online regelen

DigiD De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

eHerkenningDe gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

PU-2217-1 Vergoeding rioolkosten