Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Waar worden de vluchtelingen als eerste opgevangen?

Nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich vanaf 19 december melden voor opvang in Utrecht of Amsterdam; de officiële aanmeldpunten.

Woont u bij een gastgezin, familie of vrienden? En wilt u kans maken op een gemeentelijke opvangplek in de regio Den Haag? Vul dan het online formulier in

Waar worden Oekraïense vluchtelingen in Wassenaar opgevangen?

Op dit moment worden er meer dan 150 vluchtelingen gehuisvest in Wassenaar. Meer dan 50 mensen zijn opgevangen in huizen die in zijn geheel door particulieren of organisaties beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente als opvanglocatie. De gemeente betaalt een deel van de vaste kosten voor deze locaties. Per 1 september 2022 wordt Villa Sijthoff hieraan toegevoegd.
Ook is er een groot aantal particulieren die logeerruimte aangeboden hebben. 

Waarom worden Oekraïners niet opgevangen in een asielzoekerscentrum?

In een asielzoekerscentrum wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. Als Oekraïners asiel aanvragen, komen zij wel in asielzoekerscentra terecht.

Hoeveel vluchtelingen moeten er worden opgevangen?

De veiligheidsregio heeft van het Rijk de opdracht gekregen de komende weken 1000 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en later nog eens 1000 vluchtelingen. Veiligheidsregio Haaglanden heeft de taak de opvang samen met de gemeenten te realiseren. De gemeente Wassenaar werkt daar graag aan mee.

Hoelang blijven de Oekraïners hier?

Vluchtelingen blijven meestal het liefst dicht bij huis, om terug te kunnen keren zodra het weer veilig is. Oekraïners slaan op de vlucht voor oorlogsgeweld. Zij zullen blijven zolang het niet veilig is om terug te keren.

Ik wil graag helpen, wat kan ik doen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag hulp aanbiedt aan de Oekraïense vluchtelingen in Wassenaar. Op dit moment zijn wij nog bezig de begeleiding en de dagbesteding vorm te geven. Zodra duidelijk is hoe dat er uit gaat zien, weten we ook waar vraag naar is. Houd u hiervoor de website van de gemeente www.wassenaar.nl/oekraine in de gaten. 

Ik wil graag geld doneren. Waar kan ik dat doen?

Geld doneren kan via Giro555. Uw donatie wordt gebruikt voor medische zorg, eten, onderdak en geestelijke en maatschappelijke hulp. Het Rode Kruis is een van de hulporganisaties achter Giro555.

U kunt ook geld doneren aan de UNHCR. Dat is de internationale vluchtelingenorganisatie die nu in Oekraïne en in de buurlanden helpt door daar noodhulp te bieden.

Ik heb contact met Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland willen komen. Mag ik die ophalen?

Oekraïners kunnen zonder visum 90 dagen reizen door de Europese Unie. Zij kunnen dus ook legaal naar Nederland reizen als zij over een biometrisch paspoort beschikken. Reizen naar Nederland en hulp daarbij is niet strafbaar.

Of Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen is hun eigen keuze. Persoonlijke omstandigheden, zoals familie elders in Europa, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. De gemeente kan hier geen advies in geven. Kijk voor meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Ik heb contact met vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland die om advies vragen. Hoe kom ik aan informatie voor hen?

Veel vragen over rechten en plichten van Oekraïners in Nederland zijn nog onduidelijk. Hier komt de komende periode meer duidelijkheid over.

Informatie over de verblijfsstatus en procedure vindt u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND. Informatie voor vluchtelingen in Nederland vindt u bij VluchtelingenWerk

Heeft het aanbieden van een slaapplaats gevolgen voor mijn toeslagen of belastingen?

Het aanbieden van particuliere opvang aan Oekraïners kan op lange termijn gevolgen hebben voor uw toeslagen. Voor de korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken. Oekraïense vluchtelingen hebben nog geen verblijfsstatus in Nederland en zijn niet geregistreerd in de BRP (Basisregistratie Personen). Zodra er meer duidelijkheid is over de verblijfsstatus van de vluchtelingen, wordt ook bekend wat de gevolgen op uw toeslagen, gemeentelijke belastingen of uitkering kunnen zijn.

Wat kan ik doen als vluchtelingen die bij mij thuis verblijven gezondheidsklachten hebben?

Neem dan altijd contact op met een (of uw eigen) huisarts. Ook uw huisarts kan contact opnemen met de GGD, afdeling infectieziekten, telefoonnummer: 088 – 355 01 00

Kunnen vluchtelingen gevaccineerd worden tegen Corona?

Ja, op alle vaccinatie-locaties van GGD Haaglanden kunnen vluchtelingen, gratis, zonder afspraak een 1ste, 2de of Boosterprik krijgen. Hier vindt u tijden en locaties

Hoe kan ik dieren helpen die de oorlog zijn ontvlucht?

Kunt u een gezin met een huisdier tijdelijk onderdak bieden als gastgezin? Of heeft u bijvoorbeeld diervoer, vervoersmanden of andere zaken over? Neem contact op met Hulp voor dieren uit Oekraine via: telefoonnummer 088 - 811 33 33 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of via e-mail info@hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Ik ben een Wassenaarder en zit in Oekraïne. Kan de gemeente mij helpen?

Het reisadvies voor Oekraïne is rood. Verlaat het land op eigen gelegenheid als dit veilig kan. Kan dit niet? Probeer dan een veilige plaats te zoeken.

Er is geen ambassade of consulaire dienstverlening meer in Oekraïne. De Nederlandse overheid evacueert geen burgers uit Oekraïne. U kunt dag en nacht contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247. Op Nederland Wereldwijd staan veelgestelde vragen over reizen van Oekraïne naar Nederland.

Ik ben een Wassenaarder en zit op dit moment in Rusland. Kan de gemeente mij helpen?

Op dit moment kunt u door de Europese sancties niet vliegen van Rusland naar Nederland. Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Buitenlandse zaken of de Russische ambassade. U kunt dag en nacht contact opnemen met Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247.