Het verduurzamen van een bedrijf of kantoorpand vergroot comfort én is vaak financieel aantrekkelijk. Daarnaast bestaan ook verplichtingen voor bedrijven om te verduurzamen.  

Duurzame verplichtingen 

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Daarnaast moet u ook rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dit is de informatieplicht(externe link).  

Daarnaast moet een kantoorgebouw per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.” Lees meer over Energielabel C kantoren(externe link)

Om inzicht te krijgen in welke wettelijke verplichtingen u heeft, kunt u de wetchecker energiebesparing(externe link) invullen.  

Vraag maatwerkadvies aan 

Wilt u weten hoe u de energieprestatie van uw utiliteitsgebouw kunt verbeteren? Maak dan gebruik van een energieprestatieadvies (EPA), een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbeteringen. Daardoor heeft u minder brandstof nodig en komt u sneller in aanmerking voor energielabel C. Bovendien krijgt u een lagere energierekening en een gezonder binnenklimaat. U kunt een EPA aanvragen bij een gecertificeerde adviseur uit het Centraal Register Techniek(externe link)

Financieringsmogelijkheden