Gefeliciteerd, u gaat trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aan! Een leuke tijd met allerlei voorbereidingen. Ook met de gemeente waar u wilt trouwen moet u een aantal zaken regelen.

Verderop vindt u meer informatie over de voorbereidingen, over de diverse soorten ceremonies, over de trouwlocaties in Wassenaar en onze trouwambtenaren. De voorbereidingen voor een geregistreerd partnerschap zijn hetzelfde als voor trouwen. Als u contact wilt opnemen met de burgerlijke stand kan dat door te bellen naar 088 - 654 92 37 of door een email te sturen naar burgerlijkestand@wassenaar.nl.

Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

Voordat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u een melding van uw voorgenomen huwelijk. Deze (online) melding vervangt de vroegere ondertrouw. Regel dit minimaal 14 dagen en maximaal één jaar voordat u gaat trouwen.

Voor de melding voorgenomen huwelijk hebben u en uw partner DigiD nodig. In het formulier kiest u de soort ceremonie, de datum, de locatie en desgewenst geeft u uw voorkeur op voor een trouwambtenaar.  U kunt in het formulier ook meteen twee, drie of vier meerderjarige personen opgeven als uw getuigen en de gevraagde kopie identiteitsbewijzen uploaden.

De keuzes die u hierbij maakt zijn nog niet definitief. Na uw digitale aanvraag en de betaling van de leges bekijkt de gemeente uw keuzes en neemt dan contact met u op.

Een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap doen

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Hierbij kunt u zelf kiezen in welke vorm de omzetting plaatsvindt: via een eenvoudige of een uitgebreide huwelijksceremonie of puur als administratieve handeling. U heeft geen getuigen meer nodig. Bij een omzetting worden geen getuigen op de akte vermeld omdat zij al eerder hebben getuigd bij uw partnerschapsregistratie. 

Kiest u voor een omzetting met een eenvoudige of uitgebreide ceremonie? Maak dan gebruik van de button hieronder. Hiervoor hebben u en uw partner DigiD nodig. 

Wilt u alleen een administratieve omzetting aan de balie van het gemeentekantoor? Neem dan telefonisch contact op met de burgerlijke stand via 14070. 

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Naamgebruik

In de melding voorgenomen huwelijk kunt u een verklaring naamgebruik invullen. U kiest dan welke naam u na het huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt gebruiken. Het gaat hierbij niet om een officiële naamswijziging maar om de naam waarmee u aangeschreven wilt worden door officiële instanties. De naam in uw paspoort of op uw rijbewijs wijzigt dus niet.

U kunt beiden kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Uw eigen naam
 • Naam van de partner
 • Naam van de partner, gevolgd door de eigen naam
 • Eigen naam, gevolgd door de naam van de partner

De verschillende soorten ceremonies

In Wassenaar kennen we drie verschillende soorten huwelijksceremonies: gratis, eenvoudig en uitgebreid. Hieronder leest u hoe deze ceremonies eruit zien en wat de voorwaarden zijn.

Gratis trouwen

U kunt alleen gebruik maken van de mogelijkheid om gratis te trouwen, wanneer ten minste één van de twee partners in Wassenaar woont. 

Kosteloze huwelijksceremonies worden op maandagochtend om 09.00 uur en 09.30 uur voltrokken in de spreekkamer van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat. In verband met de beperkte ruimte kunt u in totaal slechts twee getuigen meenemen en zijn gasten niet toegestaan. De ambtenaar van de burgerlijke stand houdt geen speech maar gaat meteen over tot de huwelijksbelofte (ja-woord) en/of het ondertekenen van de akte.

Eenvoudige ceremonie

Op maandag tot en met donderdag om 10:00 uur, 10.30 uur en 11:00 uur is er de mogelijkheid om via een eenvoudige huwelijksceremonie te trouwen. U wordt in de trouwzaal van Raadhuis De Paauw getrouwd door een aangewezen trouwambtenaar. De ceremonie duurt maximaal vijftien minuten waarbij er door de trouwambtenaar een algemene, korte speech wordt gehouden. U heeft geen voorbereidend gesprek met de trouwambtenaar. U of uw partner hoeft niet in Wassenaar te wonen om gebruik te kunnen maken van de eenvoudige huwelijksceremonie. Bij de ceremonie mogen twee, drie of vier getuigen zijn. In totaal mogen er 40 personen in de trouwzaal. Tijdens de eenvoudige ceremonie is het niet mogelijk om muziek te laten horen of een gastspreker uit te nodigen. Ook is er geen bode aanwezig en ligt de rode loper niet uitgerold.

Uitgebreide ceremonie

Van zondag tot en met zaterdag kunt u van 10.00 tot 16.00 uur trouwen in iedere daartoe aangewezen locatie. De uitgebreide ceremonie biedt u meer maatwerk ten opzichte van de eenvoudige ceremonie. Naast de vrije keuze voor uw trouwlocatie mag u ook aangeven welke trouwambtenaar uw voorkeur heeft. Enkele weken voor het huwelijk heeft u met deze trouwambtenaar een persoonlijk gesprek. Dit gesprek dient allereerst ter kennismaking en vormt uiteraard ook de basis voor de persoonlijke toespraak die de trouwambtenaar voor jullie gaat maken. Tijdens dit gesprek kunnen jullie ook overige wensen met betrekking tot de ceremonie kenbaar maken. Bijvoorbeeld of een familielid als gastspreker gaat optreden of het afspelen van muziek tijdens de ceremonie.

Trouwlocaties in Wassenaar

Wassenaar heeft verschillende mooie locaties waar u kunt trouwen. 
U kunt een overzicht bekijken van alle aangewezen trouwlocaties in Wassenaar.

Let op! Trouwt u op een andere locatie dan Raadhuis De Paauw, dan moet u zelf deze locatie reserveren. Dit wordt niet door de gemeente geregeld. Neem hiervoor zelf contact op met de betreffende locatie. 

Trouwen in een eigen (eenmalige) locatie

Het is ook mogelijk om een locatie eenmalig aan te laten wijzen voor uw huwelijk. Wij komen dan op locatie kijken in hoeverre deze aan de geldende voorwaarden voldoet. Voor de aanwijzing van een eenmalige locatie betaalt u extra kosten. In het kostenoverzicht hieronder ziet u om welk bedrag het gaat. In de ‘Beleidsregel aanwijzen gemeentehuis (huwelijk en geregistreerd partnerschap) Wassenaar’ vindt u de voorwaarden waar de locatie aan moet voldoen. Voor een verzoek tot aanwijzing van een eenmalige trouwlocatie kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier. 

Contactformulier trouwlocatie

Bekijk ook de beleidsregels rondom het aanwijzen van een trouwlocatie.

Trouwen in Raadhuis De Paauw mogelijk tot en met 30 juni 2025

Raadhuis De Paauw is open voor huwelijken t/m 30 juni 2025. Na die tijd gaat Raadhuis De Paauw voor langere tijd dicht in verband met de renovatie van de binnenkant van het raadhuis.

De spelregels in Raadhuis De Paauw

Wij willen van iedere huwelijksceremonie een feestelijke aangelegenheid maken. Met elkaar spreken we de volgende spelregels af zodat er geen misverstanden ontstaan in de voorbereiding en op de dag zelf:

 • Live muziek bij de ceremonie is niet toegestaan.
 • Het afspelen van muziek is alleen mogelijk bij een uitgebreide ceremonie. U kunt de muziek op een USB-stick een week voor het huwelijk aanleveren bij de bode van de Paauw. Dit geeft de bode de gelegenheid om e.e.a. te testen.
 • De standaard opstelling in de trouwzaal kan niet gewijzigd worden.
 • Het is niet toegestaan om eigen versieringen aan te brengen in de trouwzaal.
 • Er zijn maximaal 40 personen toegestaan in de trouwzaal.
 • Het is niet toegestaan om in en rondom Raadhuis De Paauw te strooien met bijvoorbeeld confetti of rijst.
 • In verband met het milieu raadt de gemeente het oplaten van ballonnen af.
 • Het is alleen toegestaan om sportduiven op te laten die getraind zijn om terug te vliegen.
 • Dieren zijn niet toegestaan tijdens de ceremonie met uitzondering van hulpdieren.

De trouwambtenaar

Een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (of: babs) voltrekt uw huwelijk. Als u kiest voor een uitgebreide ceremonie, kunt u ook aangeven naar welke ambtenaar uw voorkeur uitgaat. Wij proberen rekening te houden met uw voorkeur in overleg met de trouwambtenaar. Indien u geen voorkeur uitspreekt maakt de ambtenaar burgerlijke stand van de Gemeente Wassenaar de keuze.

Bekijk het overzicht van onze babsen

Uw eigen trouwambtenaar

Deze trouwambtenaar kunt u kiezen wanneer u zelf iemand die niet als zodanig in dienst is van gemeente Wassenaar, wilt aandragen als uw trouwambtenaar. Die persoon moet al in een andere gemeente aangewezen en beëdigd zijn als trouwambtenaar. Van deze trouwambtenaar zijn de volgende zaken nodig om de benoeming in orde te maken:

 • Verzoek tot aanwijzing; 
 • Kopie legitimatiebewijs;
 • Kopie aanwijzing gemeente;
 • Kopie beëdiging van de rechtbank.

Deze documenten kunt u mailen naar burgerlijkestand@wassenaar.nl. Aan het aanwijzen van uw eigen trouwambtenaar zijn kosten verbonden. Zie hiervoor het kopje 'kosten' onderaan de pagina. Neemt u gerust contact op met de burgerlijke stand voor meer informatie.

Voorwaarden en toestemming

Om te kunnen trouwen is er een aantal voorwaarden:

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder;
 • U mag geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders of al getrouwd zijn;
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus;
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen;
 • Staat u onder financieel toezicht? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Kosten

Leges voor het voltrekken van huwelijken en partnerschappen gemeente Wassenaar 2024
Maandag t/m donderdag€ 508,00
Vrijdag€ 675,00
Zaterdag€ 979,00
Zondag en gelijkgestelde feestdagen€ 1.445,00
Eenvoudige ceremonie€ 312,00
Trouwboekje bij kosteloos huwelijk of duplicaat€ 30,45
Gemeentegetuigen, per getuige
(een gemeentegetuige is niet mogelijk op zaterdag, zondag en feestdagen)
€ 26,90

Eenmalige aanwijzing eigen trouwambtenaar

€ 107,00

Eenmalige aanwijzing eigen trouwlocatie€ 330,00
Eerste keer wijzigen of annuleren van een reservering€ 50,00
Tweede of volgende keer wijzigen of annuleren van een reservering€ 100,00