Algemene informatie

Gefeliciteerd, u gaat trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aan! Een leuke tijd met alle voorbereidingen. Maar ook moet u een aantal zaken met de gemeente regelen. Hier leest u meer informatie over deze voorbereidingen, over de trouwlocaties in Wassenaar en onze trouwambtenaren.
De voorbereidingen voor geregistreerd partnerschap zijn hetzelfde als voor trouwen.

Aantal gasten in de trouwzaal

Bij huwelijken die op de gemeentelocatie voltrokken worden, geldt een maximum van 40 personen in de trouwzaal. Dit zijn de beschikbare zitplaatsen in de trouwzaal. Het maximum aantal personen is inclusief bruidspaar en getuigen. Voor de kosteloze huwelijken geldt nog steeds dat alleen het bruidspaar en maximaal twee getuigen aanwezig mogen zijn en vinden plaats in het bedrijfsrestaurant op het gemeente-kantoor aan de Johan de Wittstraat 45. In de Raadzaal vinden geen huwelijken meer plaats.

Melding voorgenomen huwelijk (ondertrouw)

Voordat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u een melding van uw voorgenomen huwelijk. Dit was vroeger de ondertrouw. Regel dit minimaal 14 dagen en maximaal één jaar voordat u gaat trouwen. U geeft dan ook gelijk twee, drie of vier meerderjarige personen op als uw getuigen. Een melding voorgenomen huwelijk regelt u bij de gemeente Wassenaar online. Hiervoor hebben u en uw partner DigiD nodig. U kiest uw datum, uw locatie en eventueel uw trouwambtenaar.  Deze keuzes zijn nog niet definitief. Na uw digitale aanvraag en betaling van de leges bekijkt de gemeente uw keuzes en neemt dan contact met u op.

De trouwambtenaar

Een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand trouwt u. Als u digitaal uw melding voorgenomen huwelijk doet, kunt u ook aangeven naar welke ambtenaar uw voorkeur uitgaat. Wij proberen rekening te houden met uw voorkeur in overleg met de trouwambtenaarIndien u geen voorkeur uitspreekt wordt er een keus gemaakt door de ambtenaar Burgerlijke stand van de Gemeente Wassenaar.

Eenmalige trouwambtenaar

Het is mogelijk om iemand uit uw omgeving voor één dag aan te stellen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van de gemeente Wassenaar. Deze persoon moet al trouwambtenaar zijn en dus al huwelijken voltrekken. De leges hiervoor bedragen €99.75. Dit bedrag is exclusief de huwelijksleges.

Trouwlocaties in Wassenaar

Wassenaar heeft verschillende mooie locaties waar u kunt trouwenU kunt een overzicht van alle trouwlocaties in Wassenaar bekijken. In de gemeente Wassenaar kunt u van maandag tot en met zondag van 10.00 tot 16.00 uur trouwen.

Trouwen op Raadhuis De Paauw tijdelijk weer mogelijk

Vanaf heden tot 1 juli 2022 is Raadhuis De Paauw tijdelijk open en is het weer mogelijk om daar uw huwelijk te laten voltrekken. Na die tijd gaat Raadhuis De Paauw voor langere tijd dicht in verband met de renovatie van de binnenkant van het raadhuis.

Naamgebruik

Zodra u de melding voorgenomen huwelijk heeft gedaan kunt u een verklaring naamgebruik invullen. U kiest dan welke naam u na het huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt gebruiken. Het gaat alleen om de naam waarmee u aangeschreven wilt worden door officiële instanties.

U kunt beiden kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Uw eigen naam
 • Naam van de partner
 • Naam van de partner, gevolgd door de eigen naam
 • Eigen naam, gevolgd door de naam van de partner

Voorwaarden en toestemming

Om te kunnen trouwen is er een aantal voorwaarden:

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder;
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben;
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus;
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder financieel toezicht? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Kosteloos trouwen

Woont u of uw partner in Wassenaar? Dan kunt u op maandagochtend om 9.00 uur of 9.30 uur kosteloos trouwen. De kosteloze huwelijksceremonie wordt voltrokken in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor en duurt niet langer dan tien minuten. Het is toegestaan slechts twee getuigen meenemen. Er is geen ruimte voor andere gasten.

Overige voorwaarden

 • Het is niet toegestaan om in en rondom Raadhuis De Paauw te strooien met bijvoorbeeld confetti of rijst.
 • Het is alleen toegestaan om sportduiven op te laten die getraind zijn om terug te vliegen.
 • Dieren zijn niet toegestaan tijdens de ceremonie met uitzondering van hulpdieren.
 • In verband met het milieu raadt de gemeente het oplaten van ballonnen af.

De pilot “Vertrouwd thuis” is verlengd tot 1 september 2022

De gemeente Wassenaar is gestart met een pilot “Vertrouwd thuis” en deze pilot is verlengd tot 1 september 2022. Deze pilot houdt in dat u in uw eigen woonhuis elkaar het ja-woord kan geven binnen een aantal randvoorwaarden. Het verzoek moet minimaal zes weken voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap ingediend worden. U kunt voor informatie contact opnemen met 14 070 of door een e-mail te sturen naar trouwen@wassenaar.nl.

Kosten

Leges voor het voltrekken van huwelijken en partnerschappen gemeente Wassenaar 2021

Bij gebruik van de trouwzaal (max. 65 personen)  
Maandag t/m donderdag € 470,00
Vrijdag € 625,00
Zaterdag € 907,00
Zondag en gelijkgestelde feestdagen € 1.341,00
Bij gebruik van de Raadzaal (maximaal 125 personen)  
Maandag t/m donderdag € 715,00
Vrijdag € 949,00
Zaterdag € 1.390,00
Zondag en gelijkgestelde feestdagen € 2.067,00
Leges huwelijk/partnerschap op buitenlocatie zijn gelijk aan leges trouwzaal  
   
Trouwboekje bij kosteloos huwelijk of duplicaat € 28,20
Gemeentegetuigen, per getuige € 24,90
Eenmalige benoeming eigen trouwambtenaar € 99,75