De gemeente moet ervoor zorgen dat de jeugdhulpverlening toegankelijk, goed geregeld en veilig is. Hiervoor heeft de gemeente kwaliteitseisen opgesteld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt controleert of de voorzieningen aan deze eisen voldoen.

Welke jeugdhulp valt onder het toezicht?

  • Jeugd-ggz
  • Jeugdhulp ambulant (hulp aan huis)
  • Jeugdhulp met verblijf
  • Dagbehandelingen
  • Jeugdbescherming

Wanneer doet u melding van een calamiteit?

Als u een melding wilt doen van een calamiteit bij de levering van de jeugdhulp, dan kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg(externe link). Dat kan als u zelf hulp krijgt vanuit de Jeugdwet, maar ook als ouder, verzorger of begeleider van iemand die hulp krijgt. Het kan gaan om geweldsincidenten, ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel, geestelijk lijden, ernstig grensoverschrijdend gedrag, diefstal, intimiderend gedrag, een onverwachts overlijden, een suïcide(poging), maar ook om bijvoorbeeld opvoedvraagstukken. Als u het vermoeden heeft dat het incident veroorzaakt is door een tekortkoming in de hulp of ondersteuning, ga dan naar de website van het Landelijk Meldpunt Zorg(externe link)

Is er iets anders gebeurd dan hierboven omschreven, in het contact met uw zorgaanbieder, neem dan gerust contact op met uw zorgaanbieder of met de gemeente.

Wat doet het Landelijk Meldpunt Zorg?

Het Landelijk Meldpunt Zorg biedt u een luisterend oor, informatie en advies als u een vraag of klacht heeft over de geleverde jeugdhulpverlening. U kunt hen bellen, het contactformulier invullen of een brief schrijven. Het Landelijk Meldpunt Zorg lost uw klacht niet op. Dit is de verantwoordelijkheid van de jeugdaanbieder zelf.