Wat is het?

De Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid om leegstaande woonruimte in een gebouw of in een voor de verkoop of sloop of vernieuwbouw bestemde woning tijdelijk te verhuren.

Met andere woorden: staat uw woning te koop en is deze leeg (dit wordt gecontroleerd aan de hand van het GBA), dan kunt u een aanvraag indienen.

Let op! Om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning op basis van de Leegstandwet moet de woning leeg staan ten tijde van de aanvraag tot en met het moment dat de vergunning wordt verleend.

Indien de woning voortijdig wordt verhuurd valt de huurder onder huurbescherming en een vergunning op basis van de Leegstandwet kan daar geen verandering meer in brengen.

Hoe werkt het?

Als u een aanvraag indient ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Binnen twee weken na ontvangst, wordt er gecontroleerd of de aanvraag compleet is. Ontbreken er stukken, dan ontvangt u een brief waarin staat welke documenten u nog moet aanleveren. Levert u de gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn aan, dan kan uw aanvraag buiten behandeling gesteld worden. Uw dossier wordt in dat geval gesloten.

De vergunning kunt u aanvragen voor de volgende leegstaande gebouwen:

  • Een woning die te koop staat en nog nooit is bewoond.
  • Een woning die te koop staat en waarin de eigenaar gewoond heeft in de 12 maanden voordat het leeg kwam te staan.
  • Een woning die te koop staat en die in 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd is geweest.
  • Een huurwoning die wordt gesloopt of opgeknapt.
  • Een gebouw dat niet gebouwd is om in te wonen (bijvoorbeeld een kantoor, school, gebouw voor groepshuisvesting).

Hoelang krijgt u een vergunning?

  • Woning die te koop staat: 5 jaar
  • Huurwoning die wordt gesloopt of opgeknapt: 2 jaar (verlenging tot maximaal 7 jaar)
  • Woonruimte in kantoor, school of groepshuisvesting: 2 jaar (verlenging tot maximaal 10 jaar)
  • Woonruimte waarvoor u ontheffing van het bestemmingsplan heeft: zolang de ontheffing duurt (maximaal 10 jaar).

Wat moet ik doen?

Let op! Is uw huidige vergunning voor de te koop staande woning verleend voor 1 juli 2013 en was deze op 1 juli 2013 nog geldig, dan is uw vergunning automatisch geldig voor de duur van vijf jaar. U kunt de gemeente Wassenaar vragen om dit te bevestigen door een e-mail te sturen aan leegstandvergunning@werkorganisatieduivenvoorde.nl

Wat kost het?

2021:

De leges worden berekend aan de hand van de WOZ-waarde per 1 januari 2020 van de woning, conform Legesverordening 2021 van de gemeente Wassenaar. Het percentage is vastgesteld op 0,04% van de verkoopwaarde van de woning met een minimumbedrag van € 62,50 en maximaal € 400,00.

Voor het verlengen van een jaar , voor een vergunning tot tijdelijk verhuur van een leegstaande woonruimte als bedoeld

in artikel 15, lid 9, van de Leegstandswet € 62,50

Zodra u de gegevens van de te verhuren woning heeft ingediend, worden de leges berekend en ontvangt u een verzoek tot betaling van leges.

Legesverordening Wassenaar

Wat heb ik nodig?

Voor het indienen van een aanvraag van de vergunning hoeft u geen afspraak te maken.

Om een volledige aanvraag in te dienen moet u een aantal documenten indienen (Checklist):

-        Het originele Aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke Verhuur van leegstaande woonruimte via de Leegstandwet volledig ingevuld en ondertekend door alle eigenaren.

-        Toestemming van de mede-eigenaar of mede-eigenaren via e-formulier.

-        Kopie Akte van Levering van de tijdelijk te verhuren woning of een bewijs van eigendom van de te verhuren woning.

-        Bewijsstukken per wanneer de woning te koop is aangeboden, dit kan zijn bijvoorbeeld de inschrijving bij een makelaar.

-        Bewijsstukken dat de woning actief in de verkoop staat.

Aanvullende informatie

De behandeltermijn voor het afhandelen van uw aanvraag bedraagt acht weken. Door uw aanvraag in 1x compleet in te dienen verkort u de doorlooptijd.