Structuurvisie Wassenaar 2025 ‘Landgoed aan zee’ vastgesteld

Op 22 maart 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Wassenaar 2025 ‘Landgoed aan zee’ vastgesteld. In de structuurvisie wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke visie voor Wassenaar in 2025 geschetst.

De structuurvisie is geen eindstation, maar juist een vertrekpunt om samen aan de slag te gaan met ons mooie dorp. In het uitvoeringsprogramma wordt beschreven op welke wijze de visie gerealiseerd wordt. Ook is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen waarbij partijen worden uitgenodigd te investeren om Wassenaar groen en vitaal te houden. Samen zijn we verantwoordelijk voor ons vitale ‘Landgoed aan zee’!

De vastgestelde structuurvisie Wassenaar 2025 is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.