In 2024 voert aannemer Fronik in opdracht van de gemeente Wassenaar werkzaamheden uit aan de Storm van ’s-Gravesandeweg, Schouwweg en omgeving. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het huidige riool en het opnieuw inrichten van de weg- en groenvoorzieningen. 

Update 12 maart 2024 Schouwweg en fietspad

De herinrichting van de Schouwweg-noord houdt de gemoederen bezig. Daarom heeft gemeente Wassenaar veel en zorgvuldig geluisterd naar de behoeften van de bewoners en petitiehouders. In januari en februari is de gemeente met bewoners van de Schouwweg-noord en andere belanghebbenden in gesprek gegaan over de inrichting van de Schouwweg-noord, ondersteund door (verkeers)deskundigen op dit gebied.

Als gemeente moeten wij bij een herinrichting een afweging maken van de belangen van alle weggebruikers, bewoners, bedrijven en de nood- en hulpdiensten. Hoewel de gemeente achter het oorspronkelijke ontwerp voor de Schouwweg-noord staat, willen we benadrukken dat we ook openstaan voor alternatieve oplossingen. Daarom heeft de gemeente een nieuw voorstel voor het huidige fietspad aangevoerd. Deze alternatieve variant biedt een extra optie voor kwetsbare weggebruikers en benadrukt het groene karakter en de landelijke uitstraling van de omgeving. Het voorgestelde ontwerp omvat de aanleg van een half verhard pad, waar iedereen, zowel fietser als wandelaar, gebruik van kan maken.

In een van de binnenkort volgende raadsvergaderingen kan de raad een besluit nemen over de alternatieve variant. 

Planning

De werkzaamheden starten in januari 2024. Hierbij werken wij eerst in fases 1 tot en met 12 (blauw gekleurd op onderstaande kaart). Vervolgens voeren wij na 21 mei 2024 werkzaamheden uit op de Schouwweg. Dit zijn fases 14 tot en met 24 (geel gekleurd op de kaart). Tot slot werken wij in fases 5, 6 en 13 (rood gekleurd op de kaart). Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2024 afgerond.

Let op! Wegwerkzaamheden zijn weergevoelig. Bij slecht weer is het mogelijk dat het werk uitloopt of wordt uitgesteld. Wijzigingen in de planning maken wij bekend in de applicatie (zie hieronder) en op deze webpagina. 

Bereikbaarheid 

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Daarnaast is het niet mogelijk uw auto te parkeren binnen ons werkvak. De woningen blijven bereikbaar via loopschotten. Hier kunt u lopend of met de fiets aan de hand overheen. Huisvuil kunt u aan de zijkant van het werkvak aanbieden. Wij maken afspraken met Avalex over het ophalen van huisvuil.

Wij informeren nood- en hulpdiensten over onze werkzaamheden en omleidingen. Wij zorgen ervoor dat die altijd uw woning kunnen bereiken. 

Heeft u vragen?

Voor dit project hebben wij een app ontwikkeld. De gratis smartphone app ‘Storm en Schouwweg’ is te downloaden in de Appstore, Playstore of scan de QR-code. In deze app kunt u informatie terugvinden over de werkzaamheden. Via deze app houden wij u ook op de hoogte over eventuele wijzigingen. Wij raden u dus aan deze te downloaden.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, helpen wij u graag. U kunt contact opnemen met onze omgevingsmanager Lisa Peek. Zij is op de volgende manieren te bereiken:

E-mail: wassenaar@itc-groep.nl
Telefoon: 085- 822 04 12
App: Storm en Schouwweg