In 2023 laat de gemeente Wassenaar werkzaamheden uitvoeren aan de Storm van ’s-Gravesandeweg (hierna: ‘Storm’), Schouwweg en omgeving. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de huidige riolering en het opnieuw inrichten van de weg- en groenvoorzieningen.

De Storm wordt vanaf de Jagerslaan tot aan de Kerkstraat opnieuw ingericht. Op dit moment maken we een nieuw ontwerp voor dit deel van de Storm. We willen dit voorlopig ontwerp graag aan u laten zien. Daarom nodigen wij u uit voor een bewonersavond op donderdag 29 september 2022.

Bewonersbrief Storm en Schouwweg

Planning van de werkzaamheden

  1. Afgerond: Bewonersavond

    Bewonersavond 29 september

  2. Nog te doen: Uitvoering

    Start uitvoering begin 2023