Heb je ooit wel eens een tweedehands product via marktplaats gekocht, of een product dat ‘van de vrachtwagen is gevallen’? De aankoop van dit soort spullen lijkt onschuldig. Ook door een lage prijs lijkt de aanschaf een mooie deal. 

Er bestaat echter een kans dat je een product koopt dat gestolen is en je je onbewust schuldig maakt aan heling. Heling, ook wel het kopen van gestolen spullen, is strafbaar. Je kunt zelf met een paar simpele stappen ervoor zorgen dat je zeker weet dat dit product niet als gestolen staat geregistreerd. Op deze manier help je mee in het zorgen dat de pakkans voor helers en stelers stijgt en hiermee inbraak en diefstal minder aantrekkelijk wordt. 

Hieronder lees je wat je als inwoners en als ondernemer kunt doen.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet tussen, of wilt u aanvullende informatie? Neem dan contact op met de politie, bereikbaar via 0900 - 88 44. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Wassenaar, bereikbaar via het e-mailadres toezicht@wassenaar.nl.

Bekijk ook het aanwijsbesluit en de beleidsregels.

Voor inwoners

Wat kan ik doen?

 • Check je tweedehands aankopen. Kijk op www.stopheling.nl(externe link) en controleer vooraf of het tweedehands goed als gestolen staat geregistreerd. 
 • Registreer je spullen. Waardevolle eigendommen kun je registreren in de app ‘Stop Heling’. Deze app is gebruiksvriendelijk en is speciaal ontwikkeld voor je smartphone. Denk bij waardevolle eigendommen aan je mobiele telefoon, televisie, geluidsinstallatie, sieraden en je fiets. Deze registraties komen niet in een database en zijn alleen voor jou toegankelijk. 
 • Maak je telefoon traceerbaar. Op de meeste telefoons kun je een ‘Zoek Mijn telefoon’ of ‘Vind mijn telefoon’-functionaliteit instellen. Op die manier kun je je telefoon terugvinden als je deze kwijt bent of gestolen is. 

Voor ondernemers

Regels voor handelaren

Als opkoper of handelaar in tweedehands goederen bent, bent u verplicht dit te melden bij de gemeente en uw inkoop en verkoop van tweedehands goederen te registreren in een gewaarmerkt register. 

Vanaf 1 augustus 2023 stapt de gemeente Wassenaar over naar het Digitaal Opkopersregister. Vanaf die datum geldt in Wassenaar een digitale aanmeld- en registratieplicht voor opkopers die tweedehands goederen inkopen en verkopen. Bent u een handelaar in tweedehands goederen? Dan kunt u zich hier aanmelden(externe link) om het DOR te gebruiken. Het gebruik van het DOR is vanaf 1 augustus verplicht. 

Wat is het Digitaal Opkopers Register?

Het DOR is een digitale omgeving waarmee opkopers de in- en verkoop van tweedehands goederen kunnen registreren. Als een goed staat geregistreerd als gestolen, geeft het systeem hiervan een melding. Ook als de politie dit na uw inkoop als gestolen registreert. Het DOR is hiermee de digitale variant van het wettelijk verplichte inkoop- en verkoopregister voor opkopers en handelaren. 

Waarom moet ik registreren?

Criminelen verkopen hun gestolen goederen na diefstallen of (woning)inbraken vaak snel door. Dit doen zij via verschillende verkoopkanalen, waaronder opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen. Om deze reden is de inkoopregistratie van deze opkopers en handelaren al verplicht gesteld in Nederland.

Het DOR verzorgt een efficiëntere manier van deze registratie. Daarbij is het DOR gekoppeld met de politie. Als een goed als gestolen staat geregistreerd, geeft het DOR hier een melding van. Op deze manier verkleinen we de kans aanzienlijk dat u zich als opkoper of handelaar onbewust schuldig maakt aan heling, en vergroten we de pakkans op helers en stelers. 

U kunt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid kosteloos folder- en communicatiemateriaal bestellen die u kunt gebruiken voor communicatie richting uw klanten. Heeft u hier interesse in? Dan kunt u een email sturen aan highimpactcrimes@minjenv.nl. Het folder- en communicatiemateriaal kunt u ook via het DOR zelf bestellen. 

Wie moeten zich aanmelden?

Alle opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen (legeringen en metalloïden), edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie. Deze verplichting geldt ook als u met grote regelmaat hobbymatig tweedehands goederen inkoopt, dan wel voor handen heeft, en vervolgens doorverkoopt.

Indien u meld- en registratieplichtig bent, kunt u zich digitaal aanmelden. Op deze website kunt u ook direct inloggegevens van het DOR aanvragen. Verdere instructies over hoe u zich moet aanmelden in het DOR ontvangt u vervolgens per e-mail. Naderhand kunt u bij het DOR inloggen.

Wat moet ik in het DOR registreren?

1. De inkoop van gebruikte en ongeregelde goederen (ook wel tweedehands):

 • een opeenvolgend volgnummer met betrekking tot het ingekochte goed
 • de datum van inkoop van het goed
 • een omschrijving van het goed, daaronder begrepen – voor zover dat mogelijk is – soort, merk, nummer van het goed
 • de koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging van het goed
 • de naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen
 • bij handel in koper en koperlegeringen tegen contante betaling is ook een omschrijving als het nummer van het document waarmee u de identiteit van de aanbieder heeft vastgesteld verplicht

2. De verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen

 • het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed
 • de datum van verkoop of overdracht van het goed
 • een omschrijving van het goed, daaronder begrepen – voor zover dat mogelijk is – soort, merk en nummer van het goed
 • de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed
 • de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

Toezicht

Vanaf 1 augustus 2023 geldt de verplichte digitale aanmeld- en registratieplicht voor het DOR. Deze datum is gekozen om alle handelaren genoeg tijd te geven om al hun goederen in het DOR te registeren. 

De politie en de gemeente zullen na deze datum jaarlijkse controles houden op het gebruik van het DOR. De controles vinden onaangekondigd plaats. Het toezicht is erop gericht om erop toe te zien dat handelaren het DOR op een juiste manier gebruiken. Kleine onzorgvuldigheden in uw registratie kunnen altijd gebeuren. Bij het structureel niet of niet zorgvuldig registreren in het DOR loopt u het risico op hoge geldboetes en mogelijk sluiting van uw onderneming. Indien blijkt dat u met opzet gestolen goederen opkoopt, bent u strafbaar. 

Ben ik verplicht om het Digitaal Opkopers Register (DOR) te gebruiken?

Vanaf 1 augustus 2023 is het verplicht om als handelaar in gebruikte en ongeregelde goederen in Wassenaar gebruik te maken van het DOR. Naast het voorkomen en bestrijden van handel in gestolen goederen, biedt het DOR ook voordelen voor de handelaren.

Ik heb geen brief van de gemeente gehad. Geldt de registratieplicht dan niet voor mij?

Vanaf 1 augustus 2023 verloopt de bestaande aanmeld- en registratieplicht in Wassenaar digitaal voor alle toepasselijke opkopers en handelaren. Het kan zijn dat u nog niet bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd als handelaar, waardoor u geen brief heeft gehad. 

In het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Wetboek van Strafrecht zijn alle branches van handelaren gedefinieerd die onder de registratieplicht vallen. Bekijk het Uitvoeringsbesluit. Valt u onder één van deze branches? Dan geldt de aanmeld- en registratieplicht ook voor u. 

Wat moet ik doen als iemand zich niet wil legitimeren bij een in- of verkoop?

Niet in- of verkopen. U bent verplicht om de identiteitsgegevens van de persoon van wie u inkoopt, of aan wie u verkoopt, te registeren in het DOR. 

Wat gebeurt er als een ingekocht goed achteraf gestolen blijkt te zijn?

Neem contact op met de politie. U moet het gestolen goed bewaren totdat de politie bij uw onderneming is langs geweest.

Door het gebruik van het DOR komt u daarbij in aanmerking voor financiële ondersteuning van de Serviceorganisatie Directe Aansprakelijkstellingen (SODA). Zij helpen om de financiële schade als gevolg van de inkoop van het gestolen goed, te verhalen op de dader. Bekijk voor meer informatie de website van SODA.

Ik gebruik op dit moment nog een schriftelijk of ander analoog register. Blijft dit ook nog geldig?

Vanaf 1 augustus 2023 is het DOR aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register. Het schriftelijke (analoge) register komt hiermee te vervallen. Hiermee is de registratie via deze registers niet meer geldig.