De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Neem bij het stemmen ook uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. Met een identiteitsbewijs bedoelen we een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een Nederlands vreemdelingendocument. Denkt u erom dat uw identiteitsbewijs op 6 juni 2024 niet langer dan vijf jaar verlopen mag zijn. Dat betekent in ieder geval geldig tot 7 juni 2019 of een latere datum. U bent verplicht uw identiteit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Let op! Zonder identiteitsbewijs kunt u niet stemmen.

Op de volgende locaties in Wassenaar kunt u stemmen. 

 1. Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22
 2. Bloemcampschool, Bloemcamplaan 52
 3. Van Ommerenpark, Van Ommerenpark 200
 4. Buurtcentrum Kerkehout, Charlottestraat 5
 5. De Warenar, Kerkstraat 75
 6. Bibliotheek, Langstraat 40
 7. Schoolgebouw, Middelweg 33, ingang Fabritiuslaan
 8. Sporthal Gymadora, Van Groeneveltlaan 2
 9. Gemeentekantoor, Johan de Wittstraat 45, ingang achterkant gebouw
  Er zijn twee stembureaus in het Gemeentekantoor
 10.  Sophiekehuis, Van Zuylen van Nijeveltstraat 313
 11. Buurtcentrum Oostdorp, Dr. Mansveltkade 9
 12. Kinderboerderij, Rodenburglaan 80
 13. Kievietschool, Buurtweg 16, ingang Oranjelaan
 14. Duinstede, Deijlerweg 208