Wat is het?

U kunt een voorrangsverklaring aanvragen op sociale, medische, financiële gronden of op basis van mantelzorg.
Een acute noodsituatie verschilt per persoon. In het algemeen betekent dit dat u in ernstige, dringende problemen moet verkeren.

De voorwaarden en eisen voor een urgentieverklaring vindt u in de Huisvestingsverordening Wassenaar.

Hoe werkt het?

Er gelden strenge voorwaarden bij een urgentieverklaring. De urgentieverklaring of voorrangsverklaring is daarom alleen voor:

  • Aanvrager(s) is 18 jaar of ouder.
  • Aanvrager(s) heeft de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning.
  • mensen die inwoner zijn van Wassenaar en ook tenminste twee jaar aaneengesloten staan ingeschreven in het BRP op een woonadres in Wassenaar.
  • die buiten hun schuld in een noodsituatie zitten (gezinsuitbreiding of het beëindigen van een relatie geldt niet als een noodsituatie.
  • en waarvoor andere woonruimte noodzakelijk is.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Wassenaarsche bouwstichting of op de website van Woningbouwvereniging Willibrordes.

Wat moet ik doen?

Vanaf 1 september 2016 moet een aanvraag voor een voorrangsverklaring worden ingediend bij één van de woningcorporaties in de gemeente Wassenaar.

Contactgegevens woningcorporaties:

Woningbouwvereniging St.Willibrordus

Wassenaarsche Bouwstichting

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voorrangsverklaring bent u op grond van de Legesverordening van de gemeente Wassenaar leges verschuldigd. Deze betaalt u bij de woningcorporatie.

Legesverordening Wassenaar

Heeft deze informatie u geholpen?