Wat is het?

Als u in een noodsituatie zit en met spoed een woning nodig hebt, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning. U kunt bijvoorbeeld een urgentieverklaring nodig hebben als:

  • uw relatie voorbij is en u - met uw kind(eren) - het huis uit moet
  • er geldproblemen zijn die niet uw schuld zijn en die u niet hebt kunnen voorkomen
  • u ernstig ziek bent en u niet meer in uw huis kunt wonen
  • uw huis wordt gesloopt

De voorwaarden en eisen voor een urgentieverklaring vindt u in de Huisvestingsverordening Wassenaar 2019 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-154882.html(externe link)).

Hoe werkt het?

Er gelden strenge voorwaarden bij een urgentieverklaring. De urgentieverklaring of voorrangsverklaring is daarom alleen voor:

  • Aanvrager(s) is 18 jaar of ouder.
  • Aanvrager(s) heeft de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning.
  • mensen die inwoner zijn van Wassenaar en ook tenminste twee jaar aaneengesloten staan ingeschreven in het BRP op een woonadres in Wassenaar.
  • die buiten hun schuld in een noodsituatie zitten (gezinsuitbreiding of het beëindigen van een relatie geldt niet als een noodsituatie.
  • en waarvoor andere woonruimte noodzakelijk is.

Wat moet ik doen?

Vanaf 1 september 2016 moet een aanvraag voor een voorrangsverklaring worden ingediend bij één van de woningcorporaties in de gemeente Wassenaar.

Contactgegevens woningcorporaties:

Woningbouwvereniging St.Willibrordus(externe link)

Wassenaarsche Bouwstichting(externe link)

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voorrangsverklaring bent u op grond van de Legesverordening van de gemeente Wassenaar leges verschuldigd. De legeskosten bedragen € 89,55 (2023). Deze betaalt u bij de woningcorporatie.

Legesverordening Wassenaar

Heeft deze informatie u geholpen?