Wat is het?

Een rommelmarkt is een markt waarbij gebruikte of zelfgemaakte spullen te koop worden aangeboden.

Hoe werkt het?

  • Als u een rommelmarkt wilt organiseren in een gebouw dan vraagt u een rommelmarktvergunning aan.
  • Als u een rommelmarkt wilt organiseren in de buitenlucht (de openbare ruimte) dan vraagt u een evenementenvergunning aan.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • waar u de rommelmarkt wilt houden;
  • datum van de rommelmarkt;
  • hoe laat de rommelmarkt begint en eindigt;
  • het soort rommelmarkt en de omvang (zoals het aantal kramen);
  • of er verkeersmaatregelen nodig zijn.

Wilt u op de markt muziek laten horen en/of alcoholische dranken verkopen dan moet u hiervoor een aparte vergunning of ontheffing aanvragen.

Wat kost het?

€ 49,90 (2021)

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

het houden van activiteiten, waardoor een vergunning is vereist op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), en die worden georganiseerd door plaatselijke groepen, verenigingen en instellingen die werkzaam zijn zonder winstoogmerk en ten algemene nutte, blijkende uit de statuten.

Legesverordening Wassenaar

Direct online regelen

DigiD De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

eHerkenningDe gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

PU-2001-1 Evenement organiseren, vergunning of melding met DigiD
PU-2001-2 Evenement organiseren, vergunning of melding met eHerkenning

Hoe lang duurt het?

6 weken