De buitenzijde van De Paauw wordt duurzaam gerestaureerd volgens ambachtelijke methoden en met producten op natuurlijke basis. De gevel krijgt de kleur en allure terug van de tijd dat Prins Frederik het huis bewoonde (1838 tot 1881). In het park, een eeuwenlang geliefd wandelgebied, is gesnoeid en opnieuw aangeplant, paden zijn opgeknapt en bruggen vervangen. Historische structuren en open ruimtes zijn zo opnieuw zichtbaar.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Wat de meest toekomstbestendige functie voor De Paauw is heeft de gemeente laten onderzoeken. Daarnaast zijn alle kosten en baten naast elkaar gezet. Onderdeel van het onderzoek is een participatieproces. Inwoners hebben kunnen meedenken over wensen en kansen voor de toekomst. Het participatieproces is inmiddels afgerond en de resultaten zijn bekend. 

Uitkomst van participatieproces

Het college doet onderzoek hoe De Paauw duurzaam kan worden beheerd en voor de toekomst kan worden behouden. De buitenkant wordt opgeknapt maar ook aan de binnenkant zijn aanpassingen nodig. Er is bijvoorbeeld geen personenlift, wat vereist is in een openbaar toegankelijk gebouw en er is achterstallig onderhoud.

De vraag is wie de verbouwing van het interieur gaat uitvoeren, de gemeente of wellicht een andere partij. Als eigenaar laat de gemeente onderzoek doen naar een duurzame manier om De Paauw te exploiteren. Dit onderzoek moet voldoen aan de kaders die de raad vorig jaar heeft vastgesteld. Het resultaat van het onderzoek wordt in september opgeleverd. Onderdeel van het onderzoek is een participatieproces. Dit participatieproces is voor de zomer afgerond. Over de resultaten zijn de deelnemers partijen geïnformeerd tijdens een slotbijeenkomst op 10 juli 2019. Ook is toegelicht hoe hun inbreng een plaats heeft gekregen in het onderzoek.

‘Must haves en nice to haves’

De participatie vond plaats in twee ronden. De eerste ronde was in maart en april 2019. De tweede ronde was in juli 2019 en bestond uit de terugkoppeling van de resultaten.

In de eerste ronde konden participanten vrij hun mening uiten. Wat betekent De Paauw voor u? Wat vind u belangrijk? Wat kan beter/mag liever anders? Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest en een online peiling. De resultaten leest u in de bijlage. Ze zijn samen te vatten in twee categorieën: de must haves, de ‘absolute voorwaarden’ en de nice to haves: ‘dit zou leuk zijn, niet perse noodzakelijk’.

Drie profielen: maatschappelijk, cultureel en commercieel

De onderzoekers werkten hiervoor drie profielen uit: een maatschappelijke, culturele en een commerciële invulling. Per profiel is een verschillende invulling bedacht met verschillende functies. De omschrijving van de profielen komt deels tegemoet aan de wensen en reacties van de participanten. In de bijlage over het onderzoek worden de drie profielen toegelicht. De profielen zijn gebruikt als rekenmodel en dienen als voorbeeld.

Besluitvorming

Het college buigt zich dit najaar over het onderzoeksrapport en komt op basis hiervan met een voorstel voor de gemeenteraad. De raad zal de plannen voor het college behandelen in het 4e kwartaal van dit jaar.