Wat is het?

Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit wilt doen.

Hoe werkt het?

De gemeente verwacht dat u zelf het eventuele zwerfvuil veroorzaakt na het uitdelen van uw reclamemateriaal opruimt. Ook let de gemeente op eventuele gevolgen voor de openbare orde (teksten mogen niet opruiend zijn).