Wat is het?

Wilt u reclame maken op dubbelzijdige A0 displays aan de lichtmasten langs de openbare weg?

Hoe werkt het?

A0 reclame

Vanaf 2018 is het beleid om reclame te maken rond lichtmasten (A0-formaat) gewijzigd. Op dit moment beheert ESH Media de A0 borden. Als u geïnteresseerd bent om te adverteren op A0 borden neem dan contact op met ESH Media

Regeling A0 reclamedisplays Wassenaar

Aanvullende informatie

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden om zonder vergunning sandwichborden en andere aankondigingsborden te plaatsen (bijvoorbeeld om lantaarnpalen). De gemeente heeft er de voorkeur aan gegeven om gebruik te maken van uniforme aankondigingsborden  Er is daarom een vergunning verleend aan een externe organisatie.  Dat bedrijf exploiteert een groot aantal aankondigingsborden die zijn aangebracht aan gemeentelijke lantaarnpalen. Een ieder kan (tegen betaling) gebruik maken van die borden.

Door de gemeente gesubsidieerde organisaties of activiteiten krijgen daarbij voorrang en reductie.