Overal in Nederland kan zich een ramp voordoen, ook in uw omgeving. Het kan zijn dat de stroom langere tijd uitvalt, er geen water uit de kraan komt, er sprake is van extreem weer of dat u tijdelijk uw huis moet verlaten vanwege explosiegevaar, een grote brand of andere bijzondere omstandigheden. Het is goed om u hierop voor te bereiden. 

Risico’s in Wassenaar

Wassenaar is onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden, samen met de gemeente Den Haag, Zoetermeer, Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Westland en Midden-Delfland. De Veiligheidsregio Haaglanden ondersteunt de gemeenten op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Om de vier jaar maakt de Veiligheidsregio Haaglanden een Regionaal Risicoprofiel waarin de voornaamste risico’s in de negen gemeenten inzichtelijk worden gemaakt. Het risicoprofiel is te lezen op de website van de veiligheidsregio Haaglanden.

Actuele informatie over risico’s en calamiteiten

Op de website Haaglanden Veilig vind je risico’s die in deze regio aanwezig zijn én lees je wat jij zelf kunt doen voor een veilige leefomgeving. Daarnaast vind je op deze website actuele informatie over rampen of calamiteiten in de regio Haaglanden. Gebeurt er iets in uw buurt, luister dan naar de regionale omroep, Radio West 89.3fm. Bekijk de gemeentelijke website of volg het gemeentelijke twitterkanaal @Gem_Wassenaar.

NL-Alert

NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. Met NL-Alert wordt u via uw telefoon geïnformeerd over een noodsituatie in uw directe omgeving. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.

Ontvangt u op uw mobiel nog geen berichten? Kijk op de website NL-alert hoe u dit moet instellen.