Prins Frederik heeft een flinke stempel gedrukt op de aanblik van Wassenaar. Hij genoot een militaire opleiding en studeerde aan de universiteit van Leiden. Hij bekleedde diverse indrukwekkende functies, zoals admiraal en commissaris- -generaal van Oorlog (vergelijkbaar met de huidige functie van minister van Defensie).  Door deze titels vergeet je bijna dat hij ook ‘gewoon’ een man was: een vader en een echtgenoot, met hobby’s en interesses. Wie was prins Frederik eigenlijk en hoe zag zijn leven er in de luwte uit? U ontdekt het hier. 

Prins Frederik was in de 19e eeuw één van de rijkste mannen van Nederland. Hij ontving aanzienlijke erfenissen waarmee zijn vermogen flink toenam. Daarnaast leverde de pacht van boerderijen en de opbrengsten van bijvoorbeeld zandwinning, bierbrouwerijen en houtzagerijen flinke inkomsten op. In de koudere maanden woonde hij in Den Haag, waar hij ontvangsten gaf en de opera en concerten bezocht. In de zomer en herfst vertoefde hij met zijn gezin op zijn buitenverblijf De Paauw waar hij in een meer informele sfeer ook gasten ontving en een rustig bestaan kon leiden.

Zomaar een dag…

Op De Paauw verliepen de dagen van prins Frederik rustig. ’s Ochtends nuttigden de dames het ontbijt op hun kamer en at hij samen met de heren in de eetzaal. Prins Frederik was een werklustig persoon, die vaak in zijn werkkamer zat. Dit is tegenwoordig de kamer van de burgemeester.

Daarna legden ze een kaartje of speelden ze een potje biljart. Of er werd getekend, geborduurd of muziek gemaakt. Na de lunch rustte iedereen uit en vervolgens was het tijd om een frisse neus te halen. Prins Frederik maakte met zijn gasten graag een plezierrit door zijn park en had een voorliefde voor de jacht. De vrouwen bezochten een van de tuinen nabij het huis, zoals de Prinsessetuin of rozentuin, dan wel de moes- of bloementuin. Na deze inspanningen stond het eten alweer klaar en kon men zich opladen voor een rustige avond.  

Een fervent jager

Prins Frederik was verzot op de jacht. Het was een ideaal moment voor de heren om elkaar te ontmoeten en met elkaar te wedijveren. In een speciaal rijtuig reden ze naar het jachtgebied, waar drijvers het wild voor ze opjoegen. Bedienden droegen hun uitrusting, reikten hen de geweren aan en haalden het aangeschoten wild op. Ook beproefden de prins en zijn gasten hun schietvaardigheden bij het schiethuis. Na de jacht kwamen ze voldaan bijeen op jachtslot Ter Horst voor een heerlijke maaltijd en een goed politiek gesprek.

Vader en echtgenoot 

Prins Frederik trouwde op 21 mei 1825 met zijn nicht, prinses Louise van Pruisen. Ze waren veel samen, maar hadden ook ieder hun eigen agenda. Zo ging Louise wel eens naar een kuuroord vanwege haar gezondheid, terwijl de prins een werkbezoek aflegde. Vaak reisden ze elkaar daarna tegemoet. Ze kregen samen vier kinderen: Louise, Willem, Frederik en Marie. Zijn twee dochters groeiden op en trouwden; Louise werd door haar huwelijk de koningin van Zweden. Het overlijden van hun beide zonen op jeugdige leeftijd bracht het echtpaar veel verdriet. Willem werd slechts één jaar oud en Frederik overleed op zijn tiende.

De vredesstichter

Prins Frederik stond bekend als een sympathieke man met een stabiel karakter en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij zorgde goed voor zijn personeel en suste de gemoederen in de familie, die soms behoorlijk hoog opliepen. Zo bleef de prins in contact met zijn vader ondanks zijn omstreden tweede huwelijk. En toen zijn vader overleed, bleef hij de weduwe ondersteunen. Hij bemiddelde in de scheiding van zijn zusje Marianne en hij wikkelde de zwaar met schulden belaste nalatenschap van zijn broer Willem II af. Prins Frederik speelde een grote rol als verzoener.

Een vrijmetselaar  

Prins Frederik was grootmeester van de Orde der Vrijmetselaren. Dit was een organisatie van heren die de maatschappij wilden verbeteren en zichzelf in dienst stelden van de medemens. Ondanks de goede bedoelingen kreeg de prins veel kritiek: de Orde was een besloten en daardoor wat geheimzinnige gezelschap en vooral de Katholieken zagen dit als een bedreiging. De prins liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en was ruim 65 jaar lang grootmeester en schonk de Orde een grote collectie bijzondere boeken en een logegebouw aan de Fluwelen Burgwal in Den Haag.

Reislustig

Prins Frederik was veel op reis om zaken te doen, sociale contacten te onderhouden of de drukte van de stad te ontvluchten. Hij reisde regelmatig van zijn stadspaleis in Den Haag naar zijn landgoederen in Wassenaar en Bad Muskau, een plek aan de Oder in het huidige Duits-Poolse grensgebied (in dit voormalige Silezische gebied had hij meerdere landgoederen). Ook was de prins veel in Berlijn te vinden, waar hij was opgegroeid en veel familie had wonen. Hij reisde met een rijtuig. Vanaf 1843 na de aanleg van het spoor richting Amsterdam, was de trein een veel sneller en comfortabeler alternatief. Hij had daarbij zijn eigen wagon, terwijl er ook voldoende plek was voor de hofhouding die hem vergezelde.

Ontdek het zelf!

Prins Frederik is er niet meer maar als u een idee wilt krijgen van zijn leven, bezoek dan eens (delen van) de parkenroute. Wandel door De Horsten zoals hij dat vroeger deed, bekijk de landhuizen, die onderdeel waren van zijn uitgestrekt bezit en geniet van een drankje in het voormalige schiethuis, dat nu een theehuis is. De historie komt dan vanzelf tot leven!