Participatieverklaring

Wat is het?

De Participatieverklaring is een document dat nieuwkomers in Nederland moeten ondertekenen om hun betrokkenheid bij en begrip van de Nederlandse samenleving te tonen. Het is een belangrijk onderdeel van het inburgeringsproces en heeft tot doel de integratie van nieuwkomers te bevorderen. De verklaring benadrukt waarden, rechten en plichten die gelden in Nederland, zoals vrijheid, gelijkheid en participatie.

Moet u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u leren wat belangrijk is in Nederland. En uw handtekening op de participatieverklaring zetten. Kinderen onder de 18 jaar hoeven niet mee te doen. En ook geen handtekening te zetten. Ouderen die al pensioen (AOW) krijgen, ook niet.

Hoe werkt het?

Voor de participatieverklaring leert u wat belangrijk is in Nederland, hoe we in Nederland met elkaar omgaan en waarom we dat zo doen. Bijvoorbeeld:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen.
  • Iedereen mag zelf kiezen wat hij gelooft.
  • Iedereen mag naar school.
  • Iedereen mag zeggen wat hij vindt. Maar je mag een ander niet discrimineren.
  • We zorgen voor onszelf. Maar ook voor elkaar. De overheid helpt mensen die dat nodig hebben.

Wat moet ik doen?

U zet daarna uw handtekening op de participatieverklaring. U verklaart dat u actief mee wilt doen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Vluchtelingen Werk Nederland Vluchtelingen Werk Nederland geeft in deze gemeente de cursus Participatieverklaring. De participatieverklaring is geen examen bij DUO. Vluchtelingen Werk Nederland stuurt u hierover een brief. Heeft u nog geen brief gekregen? U kunt contact opnemen met Pauline van Duijvenbode: pvanduivenbode@vluchtelingenwerk.nl  of Basel Biad: bbiad@vluchtelingenwerk.nl

Hoe lang duurt het?

U hebt 1 jaar om te leren wat belangrijk is in Nederland. En om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente. Hebt u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Dan krijgt u een boete van DUO. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Heeft deze informatie u geholpen?