Wat is het?

Het is verboden voor vrachtauto's en autobussen om binnen de bebouwde kom te parkeren.

Hoe werkt het?

In Wassenaar mag door vrachtwagens en touringcars/bussen alleen geparkeerd worden op Maaldrift.

Voor touringcars zijn er bij sportclubs enkele plaatsen aangewezen. Dit is op het grote parkeerterrein achter de Schulpwei en bij de voetbalvereniging aan de Van Brienenlaan.

Voor schoolbussen zijn er, binnen tijdvensters, plekken nabij de Nutsschool en Herenwegschool gereserveerd.