Een bedrijfsauto mag niet altijd in een wijk parkeren. Bedrijfsauto's zijn niet altijd herkenbaar en dus niet als zodanig in de wet opgenomen. Daarom zijn de afmetingen van voertuigen van belang. Afmetingen van voertuigen zijn veel beter te controleren en dus kunnen op basis hiervan regels gemaakt worden. Ze staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De APV vermeldt dat het parkeren van een voertuig langer dan 6 meter òf hoger dan 2,40 meter binnen de bebouwde kom verboden is tussen 18.00 en 8.00 uur, behalve op een daarvoor aangewezen plaats.

Het plaatsen van aanhangers, caravans en andere voertuigen die niet voor het 'dagelijks' vervoer bestemd zijn, op de openbare weg is toegestaan als het niet langer voortduurt dan 3 achtereenvolgende dagen op dezelfde plaats of met enige verandering van plaats. Dit om mensen de gelegenheid te geven de caravan of aanhanger gereed te maken voor vakantie of iets dergelijks. Wanneer geconstateerd wordt dat een dergelijk voertuig langer dan 3 dagen op de openbare weg staat, kan het zijn dat de gemeente het voertuig weg laat slepen.