Wassenaar kent geen betaald parkeren. Wel gelden er drie parkeerschijfzones, aangegeven met verkeersborden en een blauwe belijning. Voor parkeren bij natuurgebied Meijendel en de Wassenaarse Slag gelden andere regels. Zie hiervoor de informatie verderop op deze pagina.

Parkeerschijfzones

Dit zijn de drie parkeerschijfzones:

  • De parkeerschijfzone in het centrum, deze geldt van maandag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur, de maximaal toegestane parkeerduur bedraagt doorgaans 2 uur, nabij de Langstraat en op de Luifelbaan zelf geldt een maximale parkeerduur van slechts een ½ uur. De toegestane parkeerduur in de parkeergarages bedraagt 2 uur.
  • De parkeerschijfzone in de omgeving van attractiepark Duinrell, deze geldt op alle dagen van de week 8.00-21.00 uur, de maximaal toegestane parkeerduur bedraagt in deze zone 2 uur.
  • De parkeerschijfzone op het Stadhoudersplein, deze geldt van maandag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur, de maximaal toegestane parkeerduur bedraagt een ½ uur, alleen op het overdekte parkeergedeelte naast de Albert Hein bedraagt de toegestane parkeerduur 1 uur.

Parkeergarages

Er zijn twee parkeergarages in Wassenaar; onder de Luifelbaan en onder HEMA. Hier geldt ook de parkeerschijfzonde met een maximale parkeertijd van 2 uur. 

Let bij parkeren op:

  • Lees de borden goed. Op welke dagen is de parkeerschijfzone van kracht? Gedurende welke tijden? Wat is de maximale parkeerduur?
  • Gebruik de zogeheten parkeerschijf, stel daarop het tijdstip in van de aanvang van het parkeren en leg de parkeerschijf op een duidelijk zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig, zodat deze vanaf de buitenzijde goed leesbaar is.
  • Voertuigen mogen binnen een parkeerschijfzone alleen geparkeerd worden op plaatsten die als zodanig met een blauwe markering zijn aangeduid. Als die markering ergens ontbreekt, dan mag ter plaatse geen voertuig worden geparkeerd.
  • Aanhangwagens e.d. mogen in Wassenaar niet geparkeerd worden binnen de aangegeven parkeerschijfzones.

Parkeren van caravan e.d.

Het is verboden één of meerdere kampeerwagens, caravans, zeilboten of andere vaartuigen, voertuigen of vervoermiddelen voor recreatieve doeleinden langer dan 72 uur op een weg te parkeren.

Parkeren Berkheiveld nabij centrum

Op het Berkheiveld aan de Berkheistraat geldt geen parkeerschijfzone. U kunt dit parkeerterrein gebruiken als u op uw gemak het centrum wilt bezoeken. U hoeft dan niet op de parkeertijd te letten. Op dinsdag is parkeren hier niet mogelijk in verband met de weekmarkt.

Parkeren Meijendel

Voor alle informatie rondom parkeren bij Meijendel kijkt u op de website van Dunea

Parkeren Wassenaarse Slag

Aan de Wassenaarse Slag kunt u parkeren op parkeerterrein De Kuil en parkeerterrein Zeelust. Het niet mogelijk is om te parkeren met paardentrailers op de parkeerterreinen bij de Wassenaarse Slag.