Samen met inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers werken we aan nieuw parkeerbeleid. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat we een goede balans vinden tussen parkeren, groen en spelen in zowel nieuwe als bestaande wijken.

Wat?

Parkeerbeleid gaat over parkeren in woonwijken, het parkeren van werkbusjes, invaliden parkeerplekken, parkeertarieven, parkeervergunningen en fietsparkeren. Parkeren is belangrijk voor de bereikbaarheid van Wassenaar, maar kan ook voor overlast zorgen. Daarom willen we nieuw parkeerbeleid maken waarin we ons richten op deze onderwerpen.

Waarom?

Het huidige parkeerbeleid is verouderd en houdt te weinig rekening met een goede balans tussen parkeren en groen in zowel nieuwe als bestaande wijken. Deze balans vraagt om creatieve mobiliteits- en parkeeroplossingen en daarmee een toekomstbestendig parkeerbeleid.

Hoe?

In augustus 2023 kunnen inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers via een enquête verbeterpunten aangeven over het parkeerbeleid. Daarnaast houden we interviews met belangenorganisaties en experts. Ook doen we een parkeerdrukonderzoek in de hele gemeente. Bekijk voor meer informatie het nieuwsbericht 'Parkeeronderzoek Wassenaar fase I gaat van start'. Op deze manier kunnen we op basis van goede informatie nieuw parkeerbeleid uitwerken.

Geef uw mening

De gemeente nodigt inwoners, werknemers, bezoekers en ondernemers binnenkort uit om mee te denken over het nieuwe parkeerbeleid. Via onderstaande link kunt u onder andere verbeterpunten aangeven op het gebied van:

 • Auto parkeren regels en uitzonderingen
 • Fiets parkeren
 • Parkeren voor gehandicapten, bedrijfsbusjes en grote voertuigen.

Vul de enquête in(externe link)

Wanneer?

 • November 2022: een bestuurlijk plan van aanpak (uitgangspunten parkeerbeleid) is vastgesteld door de gemeenteraad. 
 • Mei 2023: opdracht van gemeente Wassenaar aan bureau Goudappel voor nieuw parkeerbeleidsplan. 
 • Medio augustus 2023: in deze maand komt de enquête online waarop iedereen verbeterpunten kan delen, tot en met 18 september.
 • Oktober/november 2023: inwoners, ondernemers en andere belangstellenden denken en beslissen mee via een externe klankbordgroep.
 • December 2023: de gemeente heeft een concept parkeerbeleidsplan gereed.
 • Januari/februari 2024: het conceptbeleidsplan ligt ter inzage.
 • Maart 2024: de gemeenteraad wordt geïnformeerd over het nieuw parkeerbeleidsplan en kan reageren.
 • April 2024: het college van burgemeester en wethouders legt het parkeerbeleidsplan definitief voor aan de raad ter vaststelling.

Deze planning kan nog afwijken.