Overlast houtstook, rook

Wat is het?

Bij de gemeente Wassenaar komen af en toe vragen en meldingen binnen over overlast door rook van de kachel, open haard of vuurkorf van de buren.

Hoe werkt het?

Slim stoken

Veel overlast is te voorkomen door slim te stoken en alleen droog en ongeverfd hout te gebruiken om te verbranden. Ook het weer is van invloed. Als het windstil is blijft de rook in de lucht hangen met alle schadelijke gezondheidseffecten van dien. Stook dus bij voorkeur als het waait.

Er zijn een aantal websites met tips hoe je dit kunt aanpakken en op welke manier je slim kunt stoken.

Een stappenplan wat te doen bij stank en rookoverlast staat op milieucentraal: https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/gezond-in-en-om-huis/overlast-van-hout-stoken/

Nieuw is het stookalert van de rijksoverheid in samenwerking met het RIVM en het KNMI. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden.

Wat moet ik doen?

Ga eerst met elkaar het gesprek aan en probeer er gezamenlijk uit te komen. Niet iedereen is zich ervan bewust dat het gezellige haardvuur of de kachel leidt tot de uitstoot van schadelijke stoffen. Deze zijn slecht voor de gezondheid. Zowel voor de omgeving als voor de eigenaar zelf.

Wanneer inwoners er met elkaar niet uitkomen en de overlast aanhoudt, dan kan een melding worden ingediend bij de gemeente.

Direct online regelen

U kiest voor de categorie toezicht en handhaving en daarna voor toezicht.

Melding doen 

Heeft deze informatie u geholpen?