In december 2020 is het oude schoolgebouw (O&O gebouw) aan de Zonneveldweg verkocht aan ManCap Holding. Op het pand zit een gemengde bestemming, waardoor diverse functies passen binnen de regels. In de verkoopakte is mede op verzoek van de raad bepaald dat er in (een gedeelte van) het pand een maatschappelijke functie moet worden gerealiseerd.

Wonen-plus

De gemeente heeft vanaf het begin de wens uitgesproken een Wonen-plus voorziening te willen realiseren. Wonen-plus is een vorm van beschermd wonen en gericht op mensen die nog zeer beperkt ondersteuning nodig hebben. Het is de lichtste vorm van begeleiding tot de mensen weer geheel zelfstandig kunnen wonen.
Er is met diverse zorgaanbieders die een dergelijke vorm van beschermd wonen aanbieden, gesproken. Het Leger des Heils is de enige gebleken die deze opvang kan realiseren.

Gemeente Den Haag is bereid gevonden een eenmalige bijdrage te leveren om de realisatie van deze voorziening mogelijk te maken. Momenteel is gemeente Den Haag nog verantwoordelijk voor de organisatie van de opvang voor beschermd wonen. Per 2023 wordt elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de zorg en huisvesting van nieuwe aanmeldingen uit de eigen gemeente.

Intentieovereenkomst

Op 18 januari 2022 heeft de gemeente besloten een intentieovereenkomst te tekenen met de eigenaar en het Leger des Heils. Hierin wordt overeengekomen dat in de komende vijf maanden een onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden en consequenties van een Wonen-plus voorziening in het O&O-gebouw. In deze periode van vijf maanden wordt in overleg met de zorgaanbieder nader bekeken welke specifieke doelgroepen voor deze woonvorm in aanmerking komen. Het betreft absoluut geen verslaafdenopvang of opvang voor dak- en thuislozen.

Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag kijkt u dan eerst in de lijst met veel gestelde vragen. Vindt u hier niet uw antwoord, dan kunt uw vraag stellen door een mail te sturen naar zonneveldweg@wassenaar.nl.

Informatiebijeenkomst

Op maandagavond 24 januari 2022 heeft een digitale bijeenkomst plaatsgevonden waar de gemeente en het Leger des Heils omwonenden toelichting hebben gegeven op de ontwikkelingen. Het verslag en de meest gestelde vragen en de beantwoording hiervan kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Omgevingsvergunning

Voor de realisatie van 33 zelfstandige woonstudio’s binnen de bestaande contouren van het voormalig schoolgebouw is een omgevingsvergunning afgegeven. Meer informatie hierover vindt u op www.officielebekendmakingen.nl(externe link) Zonneveldweg 55a.

Lijst met veel gestelde vragen