In december 2020 is het oude schoolgebouw (O&O gebouw) aan de Zonneveldweg verkocht aan ManCap Holding. Het pand is voor de kerst overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Op het pand zit een gemengde bestemming, waardoor diverse functies passen binnen de regels. 
In de verkoopakte is mede op verzoek van de raad bepaald dat er in (een gedeelte van) het pand een maatschappelijke functie moet worden gerealiseerd. De bestemmingsplanbeschrijving voor de functie maatschappelijk is daarvoor het kader. 

De nieuwe eigenaar is bezig om binnen de monumentale status zorgvuldig een nieuwe maatschappelijke functie te ontwikkelen. Bij de verkoop is aangegeven dat de koper de functie zoekt binnen het ‘beschermd wonen’.

Stand van zaken mei 2021

In april hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de wijkvertegenwoordigers en de eigenaar. Meer hierover leest u in de bewonersbrief die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Stand van zaken maart 2021

Achter de schermen wordt hard gewerkt om een sluitende businesscase rond te krijgen. De gemeente onderhoudt nauw contact met de eigenaar maar er is niet meer duidelijkheid dan een maand geleden. Bij de gemeente ligt een schetsplan om te bekijken wat binnen de monumentale waarden van het pand realistisch is.  

De bestemming van het gebouw wordt nog steeds gezocht in een woonfunctie op maatschappelijk vlak waarbij de wens is om ook een bijdrage te kunnen leveren aan inwoners van Wassenaar die huisvesting nodig hebben binnen een beschermd wonen project. 

Stand van zaken februari 2021

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de invulling van het gebouw. Dit is nog steeds in onderzoek omdat het lastig blijkt om een sluitende ‘businesscase’ te krijgen op diverse maatschappelijke functies binnen de mogelijkheden van het monument. De exacte invulling wordt (binnen de kaders) door de koper besloten in zo goed mogelijk overleg met de gemeente Wassenaar en met de buurtvereniging en omwonenden. 

De koper heeft in de week van 17 februari 2021 enige sloopwerkzaamheden verricht op de bovenverdieping van het gebouw. Het ging hierbij om de verwijdering van een oud keukentje, bar en podium. Hier is geen bouwvergunning voor nodig. Deze werkzaamheden zijn voorlopig gestaakt. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Dan kunt een e-mail sturen naar zonneveldweg@wassenaar.nl