Ontwikkeling Multifunctioneel complex en woningbouw Kerkehout

In 2021 zijn Buurtvereniging Kerkehout en omstreken (BKO), s.v. Wassenaar en Kinderopvang Norlandia samen aan de slag gegaan met een visie voor een nieuw multifunctioneel gebouw op het terrein van s.v. Wassenaar. In dit nieuwe gebouw bieden alle drie de partijen straks hun activiteiten aan. 

Op het vrijgekomen terrein van BKO en een deel van het veld van s.v. Wassenaar wordt woningbouw gerealiseerd. Het streven hierbij is een groot aantal betaalbare woningen waarvan een deel in de sociale huur categorie. Verder komen er extra parkeerplaatsen in het verlengde van het huidige parkeerterrein van s.v. Wassenaar.

OmgevingsApp

De gemeente Wassenaar gebruikt voor dit project de Omgevingsapp om buurtbewoners te informeren. Gebruikers van de Omgevingsapp ontvangen aankondigingen en updates van het project in de omgeving. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider van het project. U kunt nu de App downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). Zoek op “MFC en nieuwbouw Kerkehout” en download de App, of scan de QR code. De Omgevingsapp; zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Woningbouw en planvorming

Samen met de woningcorporatie wordt ingezet op een breed programma met betaalbare woningen. De gemeente is op dit moment in samenwerking met de stakeholders de verdere stedenbouwkundige uitwerking aan het opstarten. Op een later moment wordt een communicatie- en participatieplan uitgewerkt. De omgeving ontvangt hierover de komende maanden een brief met uitnodiging voor een vervolg bijeenkomst.

Planning en vervolgstappen

De gemeenteraad stelt in 2024 het stedenbouwkundig plan en financiële kaders vast voor de betreffende ontwikkeling. Ook stelt de gemeente, naar verwachting, eind 2024 een omgevingsplan vast voor dit gebied.

Zoals het er nu naar uitziet kan er half 2025 gestart worden met de bouw van het multifunctionele complex. Hierop volgend kan in 2026 gestart worden met het bouwen van woningen.

Meer informatie en vragen

Neem contact op met projectleider Frank van Haastregt, te bereiken onder het telefoonnummer 06 - 46 97 33 40 of per e-mail op fvhaastregt@wassenaar.nl