Onroerendezaakbelasting (OZB)

Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Dit is geregeld via de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland.

Heeft deze informatie u geholpen?