Ondermijnende criminaliteit, wat is dat eigenlijk?

Een vreemde geur bij een pand waar al maanden de gordijnen dicht zitten. Of een bedrijf waar nooit klanten zitten. Vaak hebben mensen al ergens een onderbuikgevoel bij dat er misschien iets niet klopt. We zien dat ondermijnende criminaliteit in Nederland groeit. Niet alleen bedrijven, ambtenaren maar ook inwoners kunnen in aanraking komen met criminele activiteiten. Maar wat is ondermijning dan eigenlijk? En hoe werkt dat?

Criminelen hebben producten en diensten nodig van onze samenleving voor illegale activiteiten. Dit misbruik is op zichzelf al strafbaar, maar creëert ook allerlei schadelijke neveneffecten voor de samenleving. Voor de handel in drugs wordt regelmatig kwetsbare jeugd verleidt tot het verkopen van drugs, waardoor zij in criminele milieus verstrengeld raken. Voor witwasconstructies zijn bedrijven of vergunningen nodig, waardoor onbewust criminaliteit infiltreert in het lokale bedrijfsleven en zorgt voor oneerlijke concurrentie. En bij zorgfraude verstrekt de gemeente misschien te veel, onterecht of aan de verkeerde mensen geld voor zorg, ten koste van onze kwetsbare inwoners.

Inwoners en ondernemers in Wassenaar moeten hard werken voor een eerlijke boterham, terwijl criminelen door het bovenstaand misbruik soms ook luxe levens leiden. Als we niks doen, ondermijnt dit misbruik het goed functioneren en vertrouwen in de rechtstaat en samenleving. Deze vormen van criminaliteit noemen we ondermijnende criminaliteit.

De ondermijningsaanpak in Wassenaar

Wie denkt dat ondermijnende criminaliteit de gemeente Wassenaar overslaat, heeft het mis. In Wassenaar rolt de politie gemiddeld drie drugspanden per jaar op, en de verwachting is dat we dit jaar het gemiddelde gaan overstijgen. Verder zijn in Wassenaar ook andere vormen in beeld, zoals arbeidsuitbuiting, malafide bedrijvigheid en fraudeconstructies. Burgemeester Leendert de Lange: “In Wassenaar nemen we ondermijnende criminaliteit serieus. Het is belangrijk dat het maatschappelijk besef groter wordt en dat de politie en gemeente meer grip krijgen op ondermijnende criminaliteit. Want uiteindelijk gaat het om de veiligheid van alle Wassenaarders”.

In Wassenaar zetten we sinds een aantal jaar flink in op onze ondermijningsaanpak en organiseren verschillende activiteiten en acties om ons zicht en inzet op ondermijnende criminaliteit op niveau te houden. Zo is er recent een voorlichtingsdag voor boa’s, bouwinspecteurs en het college georganiseerd op het politiebureau. Daarnaast is een voorlichtingsavond voor buurtpreventiegroepen gehouden en start binnenkort de training voor onze jongerenwerkers op het gebied van risicojeugd. In het bijzonder heeft vorige week een integrale verkeerscontrole plaatsgevonden op het gebied van ondermijning. Bij deze controle is rond de 20.000,- euro aan schulden ingevorderd en op meerdere voertuigen beslag gelegd. Bekijk van deze controle ook de reportage. 

Ziet u in uw wijk of omgeving signalen dat er mogelijk iets niet klopt? Dit zou kunnen wijzen op verborgen of ondermijnende criminaliteit. Doe altijd melding van uw onderbuikgevoel en maak een melding. Neem contact op met de politie via 0900 88 44, of bel Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. U kunt ook digitaal bij Meld Misdaad Anoniem melden via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Ook kunt u een melding maken bij de gemeente.