Hoe onderhoudt de gemeente de buitenruimte?

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud in de buitenruimte. Dat wil zeggen onder andere het onderhoud aan de wegen, de openbare verlichting, hoe schoon het is en het bijhouden van het openbaar groen.

Landelijk zijn hiervoor niveaus; van A tot en met D. Waarbij A het beste is en D het laagste. Gemeente Wassenaar onderhoudt verschillende delen van de buitenruimte op verschillende niveaus, variërend van B en C. Hieronder leggen we uit wel niveau voor welk onderdeel geldt en wat u van de gemeente kunt verwachten.

Wegen

Hierbij gaat het om het onderhoud aan wegen, trottoirs, fietspaden en parkeervakken. gemeente voert het onderhoud uit op niveau C. Dit betekent een onderhoudsniveau waarbij het onderhoud later wordt uitgevoerd dan volgens de richtlijnen wordt geadviseerd. Er is meer schade aan het wegdek toegestaan voordat ingegrepen wordt. Zo ontstaat er een onrustiger beeld met minder comfort.

Technisch onderhoud wordt uitgevoerd tussen de aanleg en vervanging van de verharding, dit bestaat uit:

  • groot onderhoud : structurele verbetering (om de levensduur te bereiken);
  • Klein onderhoud wordt uitgevoerd bij ernstige schade op een klein oppervlak voor het veilig houden.

Schoon

Hierbij gaat het om het legen van afvalbakken en zorgen dat de afvalbakken in goede staat zijn. Maar ook het opruimen van zwerfafval. Maar ook het opruimen van zwerfafval en onkruidbestrijding. De gemeente voert het onderhoud hierbij uit op niveau C. Dit bekent dat er wat papier of andere vervuiling rond om afvalbakken kan en mag liggen, er kleine beschadigingen aan de bakken zitten, er eventueel tekst of stickers op aanwezig zijn. Voor het bestrijden van onkruid betekend dit dat er onkruid op de verharding (stoep en goot) mag staan Op de 100 meter een aantal stuks tot 30 cm hoog.

Groen

Hierbij gaat het om het onderhoud aan het openbaar groen, zoals beplanting, hagen, de hoogte van het onkruid op straat. De gemeente voert het onderhoud hierbij uit op niveau B. Dit betekent dat we bijvoorbeeld met regelmaat vegen, maaien, borstelen en schoffelen. Daarbij mag onkruid in de beplanting of op de verharding in beperkte mate voorkomen.

Als de openbare ruimte niet in orde is dan helpt u ons en uw dorp door het te melden

Dit kan via de website(externe link) of met de mijngemeente app (Google(externe link) of App Store(externe link)). Ook kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 070. Wilt u een melding maken? Kijkt u vooraf of de openbare ruimte niet meer voldoet aan het gekozen niveau aan de hand van de voorbeelden hieronder. Als het niet voldoet kunt u een melding maken.