Omgevingswet, één wet voor onze leefomgeving

Vanaf 2023 hebben we te maken met de Omgevingswet. Er is dan één wet voor onze leefomgeving. Of het nu om bouwen, wonen, milieu, ruimtelijke ordening, water of natuur gaat. De bijna 30 wetten die er nu zijn, zijn dan verleden tijd. Wel zo overzichtelijk. Voor u en voor ons. Nóg een voordeel: doordat er straks één wet is kunnen we alle plannen in onze gemeente beter op elkaar afstemmen.

Wat merkt u van de nieuwe wet?

  • Er komen steeds minder regels en de regels die er zijn, worden overzichtelijker
  • Alle regels van verschillende overheden zijn op één digitale plek te vinden
  • Een project of activiteit starten? U hoeft maar één vergunning aan te vragen, óók als er meer overheden bij betrokken zijn
  • Vraagt u een vergunning aan, dan weet u sneller waar u aan toe bent
  • Er komt meer ruimte voor eigen initiatief
  • U kunt in één oogopslag zien welke plannen er zijn

Meedenken en meepraten

Participatie. Ook dat is in de Omgevingswet geregeld. En dan hebben we het over het vroegtijdig betrekken van de omgeving. Bij onze én bij uw plannen.

Uw plannen

De Omgevingswet vraagt mensen met een idee of plan (initiatiefnemers) om voor het aanvragen van een vergunning aan participatie te doen. Dit betekent dat de initiatiefnemer voor het aanvragen van een vergunning zijn of haar directe omgeving moet informeren en betrekken (participatie). Bij het doen van de aanvraag moet worden aangeven of de omgeving bij de plannen betrokken is, hoe dat is gedaan en wat met de inbreng is gedaan. Als gemeente willen we u als initiatiefnemer bij het informeren en betrekken van buren en belanghebbende (participatie) en bij het aanvragen van een vergunning zo passend mogelijk ondersteunen. 

Onze plannen

Met de Omgevingswet krijgt de gemeente vier instrumenten. Hiermee regelen we wat we willen met onze leefomgeving, hoe we dat gaan uitvoeren en wat wel en niet mag. Hoe we deze instrumenten gaan invullen, dát bepalen we met elkaar. Met inwoners en ondernemers, met iedereen die daarover wil meedenken en meepraten. We komen daar graag bij u op terug.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u een e-mail sturen naar omgevingswet@wassenaar.nl (onder vermelding van Omgevingswet).

De Rijksoverheid heeft ook diverse introductiefilmpjes over de Omgevingswet gemaakt om u meer uitleg te geven. Bekijk de filmpjes hieronder.