Omgevingsplan bekijken

Wat is het?

Wilt u weten wat er in het omgevingsplan van een bepaald gebied staat? Dan kunt u dit bekijken in het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

In het omgevingsplan komen de belangrijkste regels voor de fysieke leefomgeving samen. De verschillende onderdelen, zoals bodem, water en lucht, geluid, geur of externe veiligheid kunnen in het omgevingsplan geregeld worden. Maar ook hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen.  
De gemeenteraad bepaalt wat er in een omgevingsplan staat.

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welk omgevingsplan een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het omgevingsplan antwoord op vragen als:

  • Mag er worden gebouwd of verbouwd?
  • Mogen bedrijven zich hier vestigen?
  • Hoe mag een stuk grond worden gebruikt?
  • Mogen er wegen worden aangelegd?

Heeft deze informatie u geholpen?