Servicepunt  Oekraïense vluchtelingen - 21 december 2023

Er zijn geen spreekuren op dit moment. Vluchtelingenwerk is te bereiken via:
oekraine-haaglanden@vluchtelingen-werk.nl voor vragen over 
1.    Verblijfstatus (IND)
2.    Administratie (Digi-D, brieven)
3.    Werk en inkomen
4.    Onderwijs
5.    Zorg

Vanaf 1 januari 2024 vindt het spreekuur plaats op het gemeentekantoor, adres: Johan de Wittstraat 45, 2242 LV Wassenaar. Woensdag tussen 13.00 – 15.00 uur (u kunt vragen om een tolk). U kunt niet meer terecht op het Van Heekerenhuis voor het spreekuur. 


VluchtelingenWerk organiseert activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Wassenaar werkt nauw samen met VluchtelingenWerk Nederland (VWN). VWN organiseert een aantal interessante activiteiten.

Kinderfestival 12 augustus 2023

Op 12 augustus 2023 van 12.00 - 17.00 uur is er een leuk festival voor kinderen, jongeren en families. Het zal een gevarieerde middag worden met theater, muziek, sport, spelletjes en circus. Locatie is het B-gebouw van de ANWB aan de Wassenaarseweg. Aanmelden is verplicht. Het aantal mogelijke deelnemers is beperkt.


Nederlandse taallessen voor Oekraïense (volwassen) vluchtelingen

Op 15 en 16 augustus 2023 is de introductie-avond Nederlandse taalles. De lessen gaan de week erna van start, ook op dinsdag- en woensdagavond. De lessen vinden plaats in Villa Sijthoff en de Deijlerhoeve in Wassenaar. Er is elke week les, gedurende een aantal maanden. De docent is een getrainde vrijwilliger.

Er zijn al veel aanmeldingen. Dus wees er snel bij als u interesse heeft. Voor meer informatie mail naar opvang@wassenaar.nl.


Nieuwe manier aanvragen leefgeld Oekraïense ontheemden

Per 1 juli 2023 moet u maandelijks een wijzigingsformulier opsturen als u leefgeld ontvangt. In deze brief staat hoe dat werkt. Deze brief heeft u ook per post van de gemeente Leidschendam-Voorburg ontvangen. 

Krijgt u geen leefgeld, dan kunt u in deze brief lezen hoe u aanvullend leefgeld kunt ontvangen als uw inkomen niet voldoende is.

Meer informatie vindt u in de Q&A.


Gastvrije ontvangst burgemeester op nieuwe vluchtelingenopvang ANWB

Burgemeester Leendert de Lange bracht op 19 juni 2023 een werkbezoek aan de nieuwe opvang voor Oekraïense vluchtelingen in het ANWB-gebouw. Hij werd gastvrij ontvangen met heerlijke, zelfgemaakte Oekraïense hapjes. Tijdens de ontvangst en rondleiding hoorde hij dat de bewoners heel tevreden zijn met hun nieuwe woonomgeving. Er zijn tal van voorzieningen zoals taallessen en -taalbuddies en ruime speelmogelijkheden voor kinderen. Zowel binnen als buiten.

Inmiddels wonen er 175 Oekraïners in het ANWB-gebouw, waaronder ook een aantal dat afkomstig is uit Wassenaar. In totaal is er plaats voor in totaal 270 vluchtelingen uit Den Haag en Wassenaar.

Voor meer informatie over opvang in de ANWB-locatie stuur een e-mail naar opvang@wassenaar.nl.


2e Fase Taalklas Wassenaar officieel van start

Samen met alle 16 leerlingen gaf wethouder Ritske Bloemendaal op woensdag 31 mei 2023 het feestelijke startschot voor de tweede fase van de Wassenaarse Taalklas. De Taalklas aan de Den Deylschool aan de Middelweg verwelkomt sinds 15 mei ook kinderen van statushouders en arbeidsmigranten. Eerder werd gestart met Oekraïense leerlingen in de basisschoolleeftijd. De kinderen krijgen een jaar les in de Nederlandse taal, waarna zij kunnen instromen in het reguliere basisonderwijs. De Taalklas is een initiatief van de gemeente, de Wassenaarse basisscholen en de Schooladviesdienst (SAD). 

“De Wassenaarse Taalklas biedt kinderen van vluchtelingen en ontheemden een mooie, laagdremelige gelegenheid om de Nederlandse taal te leren. Een fantastisch project! Complimenten en dank aan het team van leerkrachten en onderwijsondersteuners dat dit elke dag weer mogelijk maakt.”, aldus wethouder Ritske Bloemendaal.

Mirjam van Leeuwen, coördinator van de Taalklas: “Ook al zijn we net gestart met de 2e fase, we merken nu al dat de nieuwe kinderen heel blij zijn dat zij een school hebben waar zij kunnen spelen en leren.”


24 februari herdenkingsconcert

Op 24 februari 2023 is het een jaar geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel. De impact van deze oorlog is groot, vooral voor de Oekraïense burgerbevolking van wie velen vluchtten, ook naar Nederland.

Om de Oekraïense vluchtelingen voor wie de oorlog elke dag in hun leven is, juist op 24 februari te laten weten dat we met hen meeleven, organiseren de vier Rotaryclubs in Wassenaar samen een bijzondere bijeenkomst.

Alle inwoners uit Wassenaar zijn welkom op 24 februari vanaf 19:00 uur bij het Oude Raadhuis aan de Langstraat (nr. 23-27). Burgemeester Leendert de Lange zal stilstaan bij de oorlog en de gevolgen voor alle Oekraïners, met name die uit hun land gevlucht zijn en in Wassenaar een veilig onderkomen hebben gevonden. 

Van 19:30 tot 20:00 speelt het carillon het Oekraïense volkslied en andere muziek die past in het thema solidariteit, compassie, vrede en liefde. Om 20:00 worden alle kerkklokken in Wassenaar geluid om de slachtoffers van deze oorlog te gedenken.


22 december 2022 - Opvang vluchtelingen Oekraïne in ANWB-gebouw

Op 20 december 2022 gaf het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Wassenaar en Den Haag en de ANWB-directie groen licht voor de opvang van 270 Oekraïense vluchtelingen in een deel van het gebouw van de ANWB aan de Wassenaarseweg. De ANWB heeft het B-gebouw tot eind 2025 voor de opvang beschikbaar gesteld. De werkzaamheden om het gebouw klaar te maken voor de opvang starten in januari 2023.

De gemeente Den Haag maakt de locatie klaar voor de opvang van de vluchtelingen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de opvanglocatie. Van de totale beschikbare capaciteit zal de gemeente Wassenaar voor zo'n 50-tal Oekraïners opvang nodig hebben. Dit betreft vooralsnog vluchtelingen die al in Wassenaar verblijven en die bijvoorbeeld verhuizen vanuit de particuliere opvang. 

Informatiebijeenkomst

De bewoners uit de Haagse Hout, de wijk waarin het ANWB-gebouw is gelegen, zijn uitgenodigd voor een inloopavond op maandag 23 januari 2023 van 19.30 - 21.00 uur in het ANWB-gebouw (ingang Atrium/personeelsingang), Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag. Wilt u ook bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail om u aan te melden naar haagsehout@denhaag.nl


8 december 2022 - Wassenaarse taalklas is officieel een feit

Op 6 december 2022 is in Raadhuis De Paauw het convenant nieuwkomers getekend door de Wassenaarse basisscholen, de Stichting Schooladviesdienst Wassenaar en de gemeente Wassenaar. In maart van dit jaar werd de noodvoorziening voor Oekraïense kinderen opgezet. Met de ondertekening van het convenant wordt de taalklas voor kinderen van 4 t/m 12 jaar nu stevig in onze gemeente ingebed. Wethouder Aart van Sloten ondertekende het convenant namens de gemeente Wassenaar. Aart van Sloten: “Voor een relatief kleine gemeente als Wassenaar is het bijzonder om een eigen taalklas te hebben, een waardevol en belangrijk initiatief waar we trots op mogen zijn. De samenwerking tussen de Wassenaarse scholen, de Schooladviesdienst en de gemeente geeft ons de kans om onze krachten met impact te bundelen. Waarbij we er met elkaar naar streven dat in de toekomst kinderen van alle nationaliteiten goed onderwijs kunnen krijgen in onze gemeente.”

Bekijk de reportage van Unity.nu.


19 augustus 2022 - Nieuwe opvanglocatie Oekraïners

Na bijna zes maanden is de oorlog in Oekraïne nog niet voorbij. Voor de meeste inwoners is het land nog altijd niet veilig om te wonen. Het is daarom heel mooi om te zien hoeveel gezinnen in Wassenaar zelf Oekraïense vluchtelingen opnemen en hoe het hele dorp klaar staat om de vluchtelingen te helpen.

Het Rijk heeft alle veiligheidsregio’s gevraagd 75.000 opvangplekken te creëren. Deze plekken worden verspreid over alle gemeenten in Nederland en afgezet tegen het aantal inwoners. Dit betekent dat Wassenaar 72 gemeentelijke opvangplaatsen beschikbaar moet hebben.

Villa Sijthoff

De gemeente heeft afgelopen maanden verschillende locaties onderzocht. Eén hiervan is Villa Sijthoff. Op 16 augustus heeft de gemeente een overeenkomst met de eigenaar gesloten om een deel van het pand te huren voor de tijdsduur van één jaar. Op 1 september is een deel van Villa Sijthoff gereed voor de opvang van 28-32 Oekraïners. Dit zullen vooral vrouwen en kinderen betreffen. Een groot deel hiervan komt uit de particuliere opvang. De gemeente heeft naast Villa Sijthoff nog negen andere opvanglocaties. Hiermee voldoet de gemeente aan de opgave die het Rijk heeft opgelegd.