Namenlijst Wassenaarse slachtoffers WO II

De gemeente Wassenaar publiceerde op 4 mei 2016 de onderstaande Namenlijst van Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

De namenlijst van Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog kunt u downloaden onderaan deze pagina. De lijst is bijgewerkt in januari 2020.

Deze lijst is gebaseerd op zorgvuldig onderzoek van een werkgroep van deskundigen, onder wie de heer C.N.J. Neisingh (onderzoeker en auteur), de heer R. van Lit (voorzitter Historische Vereniging Oud Wassenaer) en mevrouw C.C. de Glopper-Zuijderland (gemeentearchivaris). Voorzitter is voormalig raadslid M.E.R. barones de Vos van Steenwijk-Groeneveld. Het onderzoek heeft geleid tot een lijst met 533 namen.

Criteria namenlijst

In de namenlijst zijn opgenomen: burgers en militairen die in de strijd met de vijand of door hun handelingen of houding tegenover de vijand het leven hebben verloren. Ook mensen die tijdens de door de vijand opgelegde internering of vervolging overleden zijn, rekenen we hiertoe. Eveneens zijn mensen opgenomen die zijn omgekomen door oorlogsgeweld zoals een beschieting of bombardement. Dit omvat de volgende categorieën.

Burgerslachtoffers

 1. Verzet en internering
  In Wassenaar omgekomen verzetsstrijders
  In Wassenaar op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd
  Uit Wassenaar afkomstig, elders omgekomen
 2. Holocaust
  In Wassenaar omgekomen
  Uit Wassenaar afkomstig, elders omgekomen
  Vanuit Wassenaar gedeporteerd, elders omgekomen
 3. Beschietingen, bombardementen, explosies en ander oorlogsgeweld
  In Wassenaar omgekomen
  Uit Wassenaar afkomstig, elders omgekomen
 4. Dwangarbeid
  Uit Wassenaar afkomstig, elders omgekomen

Militaire slachtoffers

 1. In Wassenaar gesneuvelde Nederlandse en geallieerde militairen
 2. In Wassenaar uit zee aangespoelde geallieerde militairen
 3. Uit Wassenaar afkomstige militairen, elders gesneuveld

Dynamisch document

Hoewel het onderzoek naar de lijst is afgesloten, heeft de ervaring geleerd dat nieuwe feiten en inzichten blijven bovenkomen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het altijd mogelijk blijft verbeteringen in de lijst aan te brengen. Als u vindt dat er namen ontbreken of denkt dat gegevens op de lijst niet kloppen, kunt u via het Klant Contact Centrum (telefoonnummer 14 070) contact opnemen met de afdeling Kabinetszaken van de gemeente Wassenaar.