Omgevingsdienst Haaglanden

De Omgevingsdienst Haaglanden is een regionale uitvoeringsdienst die namens de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en de Provincie Zuid-Holland milieutaken in de regio Haaglanden uitvoert en milieuadvies geeft op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.Dit betreft onder andere het toezicht, de handhaving en vergunningverlening rondom milieukwesties. De milieutoezichthouders van de gemeente Wassenaar zijn bij Omgevingsdienst Haaglanden ondergebracht.

Melden van overlast

Bewoners die overlast ervaren van een onderneming binnen de gemeente Wassenaar, zoals bijvoorbeeld geurhinder of geluidsoverlast kunnen voortaan met deze klachten terecht bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Hiervoor kunt u 24 uur per dag bellen met 0888-333555. Uw klacht mailen kan ook, aan overlast@ODH.nl.

Voor algemene vragen kunt u binnen kantooruren contact opnemen met de Afdeling Handhaving van de Omgevingsdienst Haaglanden. Telefoonnummer 070 - 21 89 903 of e-mailadres toezicht@ODH.nl.

Wanneer u een milieucontrole krijgt, wordt dit door een medewerker van de Omgevingsdienst Haaglanden uitgevoerd. Dit kan een andere contactpersoon zijn dan u gewend bent.

Wijziging doorvoeren

Mocht u als ondernemer wijzigingen binnen uw bedrijf willen doorvoeren, dient u hiervoor een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieuverantwoord ondernemen aan te vragen via www.omgevingsloket.nl(externe link). De behandeling plaats via Omgevingsdienst Haaglanden. Voor vragen over welke procedure u moet volgen, kunt u bellen met 070 - 21 89 902 of mailen naar vergunningen@ODH.nl.

Wijziging met betrekking tot bouwen

Wanneer de wijzigingen ook betrekking hebben op bijvoorbeeld bouwen dan zal de afhandeling van de procedure primair worden uitgevoerd door de gemeente Wassenaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente Wassenaar via het telefoonnummer 14070.

Toepassen van grond

Naast de milieutaken worden ook de taken met betrekking tot het toepassen van grond overgedragen naar de Omgevingsdienst Haaglanden. De meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit worden ook behandeld door Omgevingsdienst Haaglanden.

Algemene informatie en contactgegevens

Algemene informatie over milieutoezicht en -handhaving kunt u vinden op de website van Infomil(externe link).