Omgevingsdienst Haaglanden

De Omgevingsdienst Haaglanden is een regionale uitvoeringsdienst die namens de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en de Provincie Zuid-Holland milieutaken in de regio Haaglanden uitvoert en milieuadvies geeft. Dit betreft onder andere het toezicht, de handhaving en vergunningverlening rondom milieukwesties. 

Melden van overlast

Als u overlast ervaart van een onderneming binnen de gemeente Wassenaar, bijvoorbeeld geurhinder of geluidsoverlast, dan kunt u met deze klachten terecht bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Hiervoor kunt u 24 uur per dag bellen met 0888 - 33 35 55. U kunt ook mailen naar overlast@ODH.nl.

Als u milieuhinder ervaart in de openbare ruimte of naar aanleiding van een buurt of andere persoon, kunt u dit het beste melden via het KCC van de gemeente Wassenaar via het telefoonnummer 14 070.

Voor algemene vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Handhaving van de Omgevingsdienst Haaglanden. Telefoonnummer 070 - 21 89 903 of e-mailadres toezicht@ODH.nl.

In de meeste gevallen worden milieucontroles namens de gemeente uitgevoerd door een medewerker van de Omgevingsdienst Haaglanden.

Wijziging doorvoeren

Mocht u als ondernemer wijzigingen binnen uw bedrijf willen doorvoeren, dan dient u afhankelijk van de activiteit een omgevingsvergunning aan te vragen of een melding te maken via www.omgevingsloket.nl. De behandeling plaats door Omgevingsdienst Haaglanden. Voor vragen over welke procedure u moet volgen, kunt u bellen met 070 - 21 89 902 of mailen naar vergunningen@ODH.nl.

Wijziging met betrekking tot bouwen

Wanneer de wijzigingen ook betrekking hebben op bijvoorbeeld bouwen dan zal de afhandeling van de procedure primair worden uitgevoerd door de gemeente Wassenaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente Wassenaar via het telefoonnummer 14 070.

Toepassen van grond

Naast de milieutaken liggen ook de taken met betrekking tot het toepassen van grond bij de Omgevingsdienst Haaglanden. De meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit worden ook behandeld door Omgevingsdienst Haaglanden.

Algemene informatie en contactgegevens

Algemene informatie over milieutoezicht en -handhaving kunt u vinden op de website van Infomil.