Global Goal 15 gaat om het versterken van duurzaam gebruik van bossen, droge gebieden, biodiversiteit en het integreren van waarden van ecosystemen en biodiversiteit in nationale en lokale planning. Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen.

Wat doen wij?

We zijn trots op Wassenaar als groene gemeente. Om ook onze kinderen een groene toekomst te bieden, is het belangrijk onze omgeving te koesteren. Dat doen we op verschillende manieren.

Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide

De samenwerking binnen de Landschapstafel Duin Horst & Weide heeft als doel het vitaal en authentiek houden van het buitengebied van Duin Horst & Weide. Vanuit het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide worden in 2021 de inrichtingsmaatregelen voor de ecologische verbindingszone bepaald en voorbereid. Ook wordt op verzoek van de Landschapstafel Duin Horst & Weide gewerkt aan een Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0. Hierin worden groene en recreatieve projecten gekoppeld aan projecten op het gebied van klimaatverandering, natuurvriendelijk boeren en energietransitie.

Gebiedsontwikkeling Valkenburg

Belangrijk onderdeel van de Groene Zone is de ecologische verbinding tussen duingebied en Groene Hart. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland wordt middels diverse deelprojecten (‘stappen’) de ecologische verbinding tot stand gebracht. De eerste deelprojecten worden naar verwachting begin 2021 uitgevoerd en uit subsidiegelden gefinancierd. Deze projecten behelzen onder andere de omvorming van graslanden naar natdraszones.

Herstel historische buitenplaatsen

De gemeente zet in op herstel van haar historische buitenplaatsen. In 2021 starten de herstelwerkzaamheden van park Rust en Vreugd. De cultuurhistorische waarde van het landschapspark en in het bijzonder het park zoals dat in de periode Van Aken (1846-1904) tot stand is gekomen, is leidend bij het herstel van het park. Bij de herstelmaatregelen wordt rekening gehouden met de huidige natuurwaarden van het park zodat er een goede balans komt tussen cultuurhistorie en natuur. De afgelopen jaren zijn de buitenplaatsen Backershagen en de Paauw hersteld waar in 2021 de herstelwerkzaamheden worden afgerond.