Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een ondersteuning vanuit de gemeente om uw kind van huis naar school te brengen. De gemeente beslist of u leerlingenvervoer krijgt.

Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het (speciaal) basisonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband regio Leiden verwijst uw kind vanwege bijvoorbeeld leerproblemen of een handicap door naar een andere (speciale) school. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het leerlingenvervoer, kiest u voor de dichtstbijzijnde school.

In het geval dat u niet kiest voor de dichtstbijzijnde school, vanwege gegronde redenen, wordt er per geval bekeken of u het leerlingenvervoer vergoed krijgt.

Wanneer kan ik leerlingenvervoer aanvragen?

 • Als uw kind door een handicap of beperking niet zelfstandig naar school kan reizen.
 • Als de dichtstbijzijnde toegankelijke school ver van uw huis ligt.
 • Als de dichtstbijzijnde toegankelijke school van uw levensovertuiging ver van uw woning ligt.
 • De afstand tussen het woonadres van uw kind en de school is meer dan 6 kilometer.
 • Het gaat om vervoer tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Let op: op het voortgezet onderwijs kan uw kind alleen gebruikmaken van leerlingenvervoer als de noodzaak medisch is vastgesteld en uw kind niet zelfstandig kan reizen. 

Vormen van vervoer

Voor de volgende vormen van vervoer kunt u een aanvraag doen:

 • Vergoeding voor openbaar vervoer
 • Vergoeding voor openbaar vervoer met begeleiding
 • Vergoeding voor eigen vervoer (kilometervergoeding)
 • Taxivervoer. De gemeente regelt aangepast vervoer voor uw kind.

Welke vorm u krijgt, hangt af van uw situatie.

Bassischool

 • U heeft gekozen voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • Uw kind reist met het openbaar vervoer naar een school op meer dan 6 kilometer van uw woning.

School voor speciaal onderwijs (so)

 • U heeft gekozen voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • Uw kind reist met het openbaar vervoer naar een school op meer dan 6 kilometer van uw woning.
 • Het is in sommige gevallen waarbij er sprake is van een structurele handicap mogelijk om aangepast vervoer te krijgen.

Voortgezet onderwijs (vo)

 • Uw kind krijgt geen vergoeding voor het reizen met het openbaar vervoer.
 • Het is in sommige gevallen waarbij er sprake is van een structurele handicap mogelijk om aangepast vervoer te krijgen.

School voor voortgezet speciaal onderwijs (vso)

 • Uw kind krijgt alleen een vergoeding voor het reizen met het openbaar vervoer als hij of zij samen reist met een ouder/begeleider.
 • Het is in sommige gevallen wel mogelijk om aangepast vervoer te krijgen.

Leerlingenvervoer aanvragen 

Zorg ervoor dat u vóór 1 mei een volledig ingevulde aanvraag instuurt voor het komende schooljaar. Als u uw aanvraag indient in juli of augustus, kunnen we geen garantie geven dat uw kind in de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar gebruik kan maken van aangepast vervoer. Dit omdat de routeplanning vanaf juli gemaakt wordt en na de tweede week van september pas weer kan worden aangepast. Totdat u bericht krijgt over de startdatum, moet u helaas zelf voor een alternatief zorgen. Na de aanvraag ontvangt u binnen 8-12 weken een brief van de gemeente met de beslissing.  

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. We kijken dan opnieuw naar uw aanvraag. 

Welke documenten heeft u nodig voor de aanvraag?

Om het formulier te invullen, heeft u 1 of meer documenten nodig. Welke precies, hangt af van het soort school.

Het kan even duren voordat u deze documenten heeft geregeld. Soms wel 8 weken. Begin er daarom op tijd mee.

Voorbeelden van documenten die u nodig kunt hebben:

 • een brief van de nieuwe school (een schoolverklaring)
 • een brief van de behandelaar van uw kind (een medische verklaring)
 • een brief met uw inkomen (een inkomensverklaring)

Kiest u niet voor de school die het meest dichtbij is? Dan moet u een extra brief meesturen:

 • een brief waarin u uitlegt waarom u kiest voor een school verder weg (een bezwaarbrief)

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

De gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl

WS-2048 Leerlingenvervoer aanvragen

Heeft deze informatie u geholpen?