Aan de hand van het parkeerdrukonderzoek kan de gemeente meten hoe druk de bezetting is. Extra parkeerplaatsen gaan bijna altijd ten koste van groen of van speelplekken en dat is niet altijd even wenselijk voor de leefbaarheid van de wijk. Ook de inrichting van de wijk is van belang of het mogelijk en wenselijk is parkeerplaatsen aan te leggen. Dit nog afgezien van het financiële aspect. Dit verzoek krijgt een negatief antwoord.

De gemeente probeert zo veel mogelijk werk met werk te maken. Dat betekent dat zodra er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de weg of het riool, de inrichting van de weg tegen het licht wordt gehouden. Als het wenselijk en mogelijk is, worden er aanpassingen in het wegontwerp gedaan om eventueel meer parkeerruimte te kunnen creëren.