Parkeren is niet alleen in grote delen van Wassenaar een probleem, maar ook in vele andere gemeenten speelt deze problematiek. De oorzaak van de parkeerproblematiek is veelzijdig. De belangrijkste oorzaak is het nog steeds toenemende autobezit in Nederland. Er komen steeds meer auto’s bij. Vroeger had een gezin niet altijd een auto, laat staan twee of drie. Tegenwoordig zijn bij sommige gezinnen al meer dan drie auto’s te vinden. De wijken zijn daarop uiteraard niet ingericht.

De vraag of er meer parkeerplaatsen bij kunnen komen is ten eerste afhankelijk van de ernst van de problematiek en ten tweede van de mogelijkheden en wenselijkheid om meer parkeerplaatsen te realiseren. Of het mogelijk en wenselijk is parkeerplaatsen aan te leggen is vervolgens afhankelijk van de inrichting van de wijk. Extra parkeerplaatsen gaan bijna altijd ten koste van groen of van speelplekken en dat is niet altijd even wenselijk voor de leefbaarheid van de wijk.

De gemeente probeert zo veel mogelijk werk met werk te maken. Dat betekent dat zodra er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de weg of het riool, de inrichting van de weg tegen het licht wordt gehouden. Als het wenselijk en mogelijk is worden er aanpassingen in het wegontwerp gedaan om eventueel meer parkeerruimte te kunnen creëren.