Klacht indienen

Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers, bestuurders of organisatie
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen

Hoe kan ik een klacht indienen?

Schriftelijk                                                                                                                                  
Een klacht kan schriftelijk worden ingediend. U kunt uw klacht richten aan een bestuursorgaan van de gemeente Wassenaar. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders (postbus 499, 2240 AL Wassenaar).

In uw klacht moet staan:

  • dat het om een klacht gaat;
  • waar de klacht over gaat;
  • waarom u een klacht indient;
  • uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
  • en onderteken uw brief met uw handtekening.

Digitaal
U kunt uw klacht indienen via het digitaal formulier indienen.  

Mondeling
U kunt mondeling uw klacht indienen. Voor meer informatie over het mondeling indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator. U kunt de klachtencoördinator bereiken via telefoonnummer 14070.

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Als uw klacht bij de gemeente binnenkomt, kijken wij eerst hoe wij de klacht het beste kunnen oplossen.

Informele afhandeling                                                                                                                  
De gemeente probeert in eerste instantie om klachten informeel af te behandelen. In dat geval neemt onze klachtenbehandelaar telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken en te kijken hoe dat kan worden opgelost. Zo willen wij ervoor zorgen dat u alsnog tevreden bent. Bent u niet tevreden over de informele afhandeling, dan volgt een formele afhandeling van uw klacht.

Formele afhandeling                                                                                                                
De klachtbehandelaar brengt na afronding van een uitgebreid onderzoek een advies uit en kan aanbevelingen doen aan het college van burgmeester en wethouders. Het college oordeelt op basis van dat advies of de klacht gegrond is en of de aanbevelingen worden overgenomen.

Hoe lang duurt het?                                                                                                                    
De klacht wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn van zes weken na ontvangst van de klacht. Wij sturen u een bericht als wij de termijn verlengen.

Meer informatie over de behandeling van klachten vindt u in de volgende linkKlachtenverordening Wassenaar.

De Nationale Ombudsman                                                                                                         

Als u na de formele behandeling van uw klacht nog niet tevreden bent, kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. U kunt uw klacht dan opsturen naar:

De Nationale Ombudsman                                                                                                                Postbus 93122                                                                                                                                  
2509 AC Den Haag

Meer informatie over het indienen van een klacht bij de Nationale Ombudsman.

Melding?

Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, achterstallig onderhoud aan openbaar groen (zoals onkruid), overvolle afvalbakken of milieuklachten? Dan kunt u uw melding op de volgende pagina indienen: Melding

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

Melding doen over de openbare ruimte?

DigiDWS-2043-1 Klacht over handelen gemeente indienen met DigiD

Heeft deze informatie u geholpen?