Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen

Wat moet ik doen?

Meer informatie over de behandeling van klachten vindt u in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-11-09#Hoofdstuk9)

  • U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

Direct online regelen

DigiD De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

Melding doen over de openbare ruimte?

WS-2043-1 Klacht over handelen gemeente indienen met DigiD