Kerkenvisie

Kerken hebben eeuwenlang een prominente plek ingenomen in ons dorp. Maar tijden veranderen en de positie van kerken verandert ook. Het is belangrijk om afspraken te maken over hoe we deze monumentale gebouwen en hun interieurs een passende toekomst kunnen geven. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders in 2021 besloten mee te doen met het landelijke project als het gaat om het opstellen van een kerkenvisie voor het religieuze erfgoed. In de eerste fase van het project, dat samen met de gemeente Voorschoten wordt uitgevoerd, is met onder meer kerkbesturen en erfgoedorganisatie op een rij gezet wat er speelt en wat belangrijk gevonden wordt.

Op 25 januari 2022 heeft het college van B&W het verslag van deze verkenningsfase vastgesteld met daarbij een plan van aanpak. Met dit besluit legt de gemeente vast hoe er de komende maanden verder gewerkt gaat worden aan de Kerkenvisie. Geloofsgemeenschappen, eigenaren en andere indirect betrokkenen (zoals wijkverenigingen en erfgoedorganisaties) worden benaderd om mee te doen om samen tot een visie voor de omgang met het religieus erfgoed te komen.