In de openbare ruimte wordt zeer terughoudend gehandeld als het gaat om het plaatsen van objecten. De groene verkeersmaatjes vallen hier ook onder. Ieder object in de openbare ruimte kan de aandacht van het verkeer afleiden. Noodzakelijk wegmeubilair zoals verkeersborden en dergelijke, daarvan is het streven om zo min mogelijk storende elementen in de openbare ruimte aan te brengen. De gemeente werkt daarom niet mee aan de aanschaf van groene verkeersmaatjes.