Op de website laadpaalnodig.nl(externe link) vindt u een overzicht van alle openbare laadpunten in Wassenaar en omliggende gemeenten. Wilt u het openbaar laadnetwerk uitbreiden met een laadpaal bij u in de buurt?

Voor aanvragen voor een laadpaal in de openbare ruimte gelden de volgende  uitgangspunten en voorwaarden:

  • u woont in de gemeente of werkt in de gemeente;
  • een laadpaal in de openbare ruimte is altijd openbaar en dus niet persoons- of adresgebonden;
  • u beschikt over een elektrische voertuig. U moet dit aantonen door middel van een (voorlopige) koop- of leaseovereenkomst;
  • u rijdt meer dan 10.000 km per jaar met dit voertuig;
  • u beschikt zelf niet over een parkeerplek op eigen terrein;
  • een laadpaal wordt geplaatst wanneer er binnen 200 meter loopafstand nog geen laadpaal staat of er staat al een laadpaal maar deze heeft geen laadruimte meer. Met laadruimte wordt bedoeld: als er nog 1 of meer laadvakken aanvullend gereserveerd kunnen worden en/of het verbruik lager ligt dan gemiddeld 250 kWh/laadpunt/maand en/of het aantal transactie lager is dan gemiddeld 25 transacties/laadpunt/maand. Per geval wordt daarnaast de omgeving, het type gebruikers en de aanvraag in ogenschouw genomen om te bepalen of de laadruimte ook daadwerkelijk leidt tot genoeg beschikbaar­heid voor de e-rijders in de omgeving;
  • Indien u beschikt over een elektrische auto én een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, dan wordt de laadpaal geplaatst bij deze parkeerplaats en worden beide parkeer­vakken bestemd tot laadvak. De laadvakken zijn een combinatie van een gehandicaptenpar­keerplaats met laadmogelijkheid en een laadvak voor het laden van overige elektrische auto’s.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.laadpaalnodig.nl(externe link).