Snelheidshandhaving is geen bevoegdheid van de gemeente maar van de politie. Snelheidscontroles op wegen binnen 30km-zones heeft geen prioriteit bij politie en Openbaar Ministerie. Om te bepalen of er ergens structureel te hard gereden wordt, wordt uitgegaan van het zo genoemde 85-percentiel. Het 85-percentiel is een snelheidswaarde die voortkomt uit snelheidsmetingen. 85% van de weggebruikers rijdt deze snelheid of langzamer. Als deze waarde hoog boven de maximumsnelheid ligt geeft de gemeente dit door aan de politie. Zij bepalen dan of er tot handhaving overgegaan wordt.

Als het 85-percentiel iets boven de maximumsnelheid ligt, ligt deze waarde weliswaar boven de maximaal toegestane snelheid, maar is lager dan de correcties waar de politie rekening mee moet houden om de mogen handhaven.