Snelheidshandhaving is een bevoegdheid van de politie. Snelheidscontroles op wegen binnen 30km-zones heeft geen prioriteit bij politie en Openbaar Ministerie. Op overige wegen is het vaak wel mogelijk.

Om te bepalen of er ergens structureel te hard gereden wordt, wordt uitgegaan van het zo genoemde 85-percentiel. Het 85-percentiel is een snelheidswaarde die voortkomt uit snelheidsmetingen. 85% van de weggebruikers rijdt deze snelheid of langzamer. Als deze waarde hoog boven de maximum snelheid ligt geeft de gemeente dit door aan de politie. Zij bepalen dan of er tot handhaving overgegaan wordt.

Naar aanleiding van klachten heeft de politie al geregeld metingen op verschillende 30 km/uur wegen gehouden. In bijna alle gevallen bleek dat er geen sprake was van structureel te hard rijden.