Bij de inrichting van wegen houdt de gemeente rekening met de inrichtingseisen van Duurzaam Veilig. Deze zijn erop gericht om het aantal (met name) ernstige verkeersslachtoffers te verminderen. In een 30 km/uur zone worden in principe geen zebrapaden aangelegd. Daarnaast is het zo dat er alleen op locaties met een grote voetgangersstroom op meerdere momenten van de dag een zebrapad mogelijk is, omdat anders te weinig wordt overgestoken en er daarvoor schijnveiligheid gecreëerd wordt.

Binnen 30 km/uur zones rijdt voornamelijk bestemmingsverkeer. De bestuurders hebben ervaring of er veel of weinig gebruik gemaakt wordt van een zebrapad. Indien een zebra weinig gebruikt wordt gaan bestuurders er minder op letten en is de kans groot dat een overstekende voetganger niet opgemerkt wordt. Dit is de schijnveiligheid van een zebrapad.