Het beleid van de gemeente is dat zodra er in een straat groot onderhoud uitgevoerd gaat worden, de bestaande inrichting van de weg tegen het licht gehouden wordt. Dan wordt ook gekeken of andere of aanvullende markering wenselijk is. Belijning valt hier ook onder. Uiteraard maakt het gemeentebestuur de uiteindelijke afweging of de inrichting van een weg aangepast wordt en moeten de financiële middelen voldoende toereikend zijn.

Daarnaast is slechts op zeer beperkte schaal uitbreiding van het aantal verkeersmaatregelen mogelijk.