In 30 km/uur zones

In een 30 km/uur zone worden in principe geen zebrapaden aangelegd. Daarnaast is het zo dat er alleen op locaties met een grote voetgangersstroom op meerdere momenten van de dag een zebrapad mogelijk is, omdat anders te weinig wordt overgestoken en er daarvoor schijnveiligheid gecreëerd wordt.

Binnen 30 km/uur zones rijdt voornamelijk bestemmingsverkeer. De bestuurders hebben ervaring of er veel of weinig gebruik gemaakt wordt van een zebrapad. Indien een zebra weinig gebruikt wordt gaan bestuurders er minder op letten en is de kans groot dat een overstekende voetganger niet opgemerkt wordt. Dit is de schijnveiligheid van een zebrapad.

Op ontsluitingswegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur

Vinden wij de locatie ook geschikt, dan kunnen we een voetgangersoversteekplaats met zebra aanleggen. Is er een echt oversteekprobleem, dan leggen we liever een middengeleider of middeneiland aan waardoor overstekende voetgangers de weg in twee fasen kunnen oversteken.

Een geschikte locatie voor een zebrapad is een plek waar op meerdere momenten van de dag of de gehele dag door veel oversteekbewegingen zijn. De drukte op de weg die overgestoken moet worden speelt hierbij ook een rol. Op hele drukke wegen is de oversteekbaarheid slechter en een zebrapad zinvoller dan op rustige wegen waarbij voldoende mogelijkheden zijn om zonder zebrapad over te kunnen steken.