De gemeente is zeer terughoudend met het plaatsen van verkeersspiegels. Een spiegel is in de meeste gevallen geen oplossing voor het (zicht)probleem. Het vereist een bijzondere vaardigheid 'op zo'n spiegel te rijden'. Een vaardigheid die de doorsnee weggebruiker niet bezit.

Over het algemeen zorgen verkeersspiegels voor een vertekend beeld van de verkeerssituatie. Weggebruikers weten niet goed wat ze moeten zien in een spiegel en zijn daardoor juist afgeleid van het verkeer. Dit geldt in sterkere mate voor weggebruikers die ter plaatse niet goed bekend zijn. Daarnaast zijn fietsers en voetgangers nauwelijks zichtbaar in een spiegel, aangezien ze, door de vertekening, heel klein worden. Dit is nadelig voor de verkeersveiligheid. Het is daarbij ook nog moeilijk om de snelheid van een naderend voertuig via de spiegel in te schatten.

Het is daarom meestal beter om juist geen spiegel te plaatsen, zodat automobilisten zelf met gepaste snelheid een kruising naderen en goed uitkijken naar het kruisende verkeer.

Alleen in extreme situaties waar het zicht volledig ontbreekt voegen spiegels iets toe aan de verkeersveiligheid. Deze situatie komt nauwelijks voor in de gemeente. Er is daarom meestal onvoldoende aanleiding om een spiegel te plaatsen.