Alle flitspalen in Nederland zijn in eigendom van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM heeft in de afgelopen jaren alle flitspaallocaties geëvalueerd. Daarbij was een van de doelstellingen van het OM om het aantal flitspalen terug te brengen. Daarom werd per locatie kritisch naar de noodzaak van de flitspaal gekeken. Gemeenten konden hier weinig invloed op uitoefenen. Na de evaluatie zijn er flitspalen verwijderd òf vervangen door een digitale flitspaal. Het OM is zeer terughoudend met het plaatsen van nieuwe flitspalen. Een flitspaal wordt dan ook niet zomaar neergezet. Dit wordt bepaald na een analyse van de verkeersveiligheid:

  • Hoeveel ongevallen zijn er geweest; wat voor soort, en wat was de oorzaak?
  • Hoe hoog is het percentage overtredingen: hoeveel mensen rijden er te hard?
  • Past de snelheid bij de weg?
  • Kan de inrichting van de weg veranderd worden zodat er minder hard wordt gereden?
  • Is duidelijk dat door een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen?

Blijkt na analyse (van het OM) dat het nodig is om een flitspaal te plaatsen, gebeurt dit in overleg met de politie en de gemeente. Op 30 km/uur wegen worden sowieso geen flitspalen geplaatst.